AJ

Články k tématu AJ

30. ledna 2012 proběhlo školní kolo soutěže v angličtině pro vyšší gymnázium s hojnou účastí. Z 24 účastníků z kvint, sext a septim na nejvyšších příčkách stanuli:

Vzácně vyrovnané výkony předvedli ve čtvrtek 26. ledna soutěžící ve školním kole olympiády z angličtiny v kategorii tercií a kvart. Kromě příjemného pocitu z vybroušené angličtiny všech účastníků jsme domů odcházeli i s úsměvem na rtech. Děkujeme za něj.

Školní kolo soutěže v angličtině pro vyšší gymnázium se koná v pondělí 30. ledna 2012. Bude mít dvě části: listening comprehension a speaking. První část proběhne ve druhé vyučovací hodině, tj. v 9. 10, pro všechny účastníky zároveň v učebně 307, druhá část od 13. 10 tamtéž.

Kategorie III B je pro studenty, kteří mají/měli dlouhodobě příležitost žít v anglicky mluvícím prostředí, a proběhne zároveň.

Školní poznávací zájezd do severovýchodní Anglie v červnu 2011
ZPŮSOB UHRAZENÍ DOPLATKU

Napsat povídku v angličtině, buď na téma sousedských vztahů nebo novinového článku se zadaným titulkem - to byla témata, která měli na vybranou studenti 8.A. Několik těchto příběhů si nyní můžete přečíst na webu v původní anglické verzi.

Michala Laušmanová

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE
Kategorie I.B

1. Jana Santolíková, 2. A
2. Matěj Havránek, 2. A
3. Sylvie Bartáčková, 2. B
4. František Posolda, 2. A

Příběh o dívce, která byla možná až příliš poslušná - každopádně, nabídla cizím očím dopisy svého milého a nechala se přemluvit k tomu, že ho pomůže špehovat.

V krajském kole olympiády z angličtiny naši školu reprezentovala Barbora Cejpová ze VI. B a obsadila krásné 6. místo. Blahopřejeme!

I. Hajičová

Poznávací zájezd do Anglie v červnu 2011 se ve sníženém počtu účastníků uskuteční.

Na základě nižšího počtu přihlášených žáků došlo k navýšení ceny o 1125Kč. Prosím o potvrzení účasti na zájezdu za těchto nových cenových podmínek nejlépe e-mailem nejpozději do 12:00 hod v pátek 4. března 2011.

Stránky