Adventní a vánoční setkání

Články k tématu Adventní a vánoční setkání

Vážení rodiče, absolventi, přátelé a příznivci AG,
srdečně vás jako každoročně v adventu zveme na
vánoční koncert.Vánoční koncert, který se konal dne 18.12.2003 a jehož přípravu měla na starosti především prof. Marie Kroftová, proběhl velmi úspěšně.

Byl spojen s benefiční akcí, jejímž cílem je shromáždit finanční prostředky na obnovu vstupu do budovy. Výtěžek z koncertu byl téměř přesně 30000,-Kč. Dohromady se tak už podařilo na obnovu vstupu shromáždit 190000,-Kč (150000,-Kč dar od nadačního fondu Most naděje, 10000,-Kč od soukromé osoby). Všem dárcům upřímně děkuji.

Richard Mašek, ředitel školy

Vážení rodiče, přátelé a příznivci AG, srdečně vás zveme jako každoročně na

VÁNOČNÍ KONCERT,

který se bude konat 18. 12. 2003 od 18:30 v kapli školy.

Tento koncert je zároveň benefiční akcí, jejímž cílem je financování obnovy vchodu do budovy.

V pátek 29. listopadu 2002 se v kapli AG konalo již sedmé setkání absolventů gymnázia i jeho příznivců.

Pozvánka pro rodiče a všechny přátele našeho gymnázia.

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na vánoční večer, který pro Vás připravili studenti Arcibiskupského gymnázia. Těšíme se na Vás ve čtvrtek 19.12. od 18:30 v kapli školy a zároveň přejeme příjemné prožití vánočních svátků.

Stránky