Výnos z vánočního koncertu


Vánoční koncert, který se konal dne 18.12.2003 a jehož přípravu měla na starosti především prof. Marie Kroftová, proběhl velmi úspěšně.

Byl spojen s benefiční akcí, jejímž cílem je shromáždit finanční prostředky na obnovu vstupu do budovy. Výtěžek z koncertu byl téměř přesně 30000,-Kč. Dohromady se tak už podařilo na obnovu vstupu shromáždit 190000,-Kč (150000,-Kč dar od nadačního fondu Most naděje, 10000,-Kč od soukromé osoby). Všem dárcům upřímně děkuji.

Richard Mašek, ředitel školy