EXTRA ENGLISH - Kateřina Matulová

2019/2020

Kroužek Extra English je určen pro současné a budoucí studenty prim, kteří potřebují dohnat jazykovou úroveň a získat jazykovou pohotovost. Budeme pracovat s textem, procvičovat gramatiku, rozšiřovat slovní zásobu, popisovat obrázky, nacvičovat ve dvojicích dialogy a ve skupinkách krátké skeče.

Pondělí 14:25 – 15:25 v učebně 007, max. 12 studentů