Kde pomáhají naši studenti?

Nestojíme jen s nataženou dlaní, ale sami také pomáháme dle našich možností. Součástí vzdělávací strategie školy je soubor Osmi svobodných umění. „Umění žít s lidmi a pro lidi“ symbolizováno osobností sv. Anežky se nejvíce přibližuje tématu sounáležitosti a pomoci druhým.

Celoškolní projekt 2010/2011 http://www.arcig.cz/clanky/2010/celoskolni-projekt-2010-2011-umeni-zit-s...

Tříkrálová sbírka2007 http://www.arcig.cz/clanky/2007/zprava-z-trikraloveho-pruvodu

Jarmark – podpořte kozu http://www.arcig.cz/clanky/2014/adventni-jarmark

Krávy pro Adru http://www.arcig.cz/clanky/2012/hura-mame-2-kravy

Aukce 2006 http://www.arcig.cz/clanky/2006/zprava-ze-skolni-akademie-2006

2005 http://www.arcig.cz/clanky/2005/jarni-vystava-2005

2004 http://www.arcig.cz/clanky/2004/zprava-o-premiere-velikonocni-vystavy-2004

Bílá pastelka

Světluška

Český den proti rakovině – sluníčka

 

Proběhlé projekty