Vyhlášení soutěže na téma sv. Anežka Česká

Téma: 

Vyhlášení výsledků školního kola soutěže na téma sv. Anežka Česká.

Soutěže se zúčastnilo:

  • 34 studentů v kategorii B, studenti I-IV. ročníku Arcibiskupského gymnázia
  • 14 studentů v kategorii C, studenti V-VIII. ročníku Arcibiskupského gymnázia

Nebylo jednoduché vybrat tři laureáty školního kola, jejichž práce postupují do diecézního kola, protože mnohé práce byly vynikající, jiné výborné, velmi dobré a ostatní velmi pěkné.

Doufám, že těm, kteří se této soutěže zúčastnili a zamysleli se nad životem sv. Anežky České, ať už tím, že napsali fiktivní reportáž z historicky významné události, nebo esej na téma „který z postojů sv. Anežky České by dnes nejvíce pomohl řešit některé z problémů naší společnosti“, pomohlo toto zamyšlení a sepsání pár myšlenek uvědomit si alespoň trochu velikost této obětavé a láskou naplněné ženy, která významně vstoupila do českých dějin, a může tedy být stále inspirativním vzorem pro mnohé, kdo chtějí žít z Boha a tento Boží život, který přijímají, předávat dál ve službě druhým.

Chtěl bych velmi srdečně poděkovat všem, kdo se do soutěže zapojili, ať už profesorům nebo studentům.

Podle pravidel soutěže jsou tedy pouze tři laureáti, kteří postupují do diecézního kola. Kdyby to bylo možné, tak by jich postoupilo určitě více. Proto všem ostatním účastníkům rád uděluji čestné uznání.

Tři laureáti z kategorie B:

  • Dagmar Smetanová IV. A
  • Berenika Bendová III. A
  • Jana Pacovská III. A

Tři laureáti z kategorie C:

  • Jonáš Kolomný VII. B
  • Klára Melicharová VII. B
  • Filip Liška VII. B

Kéž svatá Anežka Česká je také pro naši dobu pozitivním vzorem, jak dorůstat do svatosti a jak žít podle evangelia.

váš kaplan P. Damián-Maria

Galerie: