Jazykové stipendium v soutěži Deutschwettbewerb

Téma: 

V německojazyčné soutěži Deutschwettbewerb usilují každoročně studenti z celého Česka o získání jazykového stipendia.

Letos gratulujeme Štěpánu Chrástovi (6a) a Markétě Polové (5a), kteří se v silné konkurenci prosadili a v létě pojedou na 3 týdny do Marburgu.

Beim landesweiten Deutschwettbewerb konkurrieren tschechienweit Schüler um die Vergabe von Sprachstipendien.
Wir gratulieren Štěpán Chrást (6a) und Markéta Polová (5a), dass sie sich gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt haben und im Sommer für 3 Wochen nach Marburg fahren werden.

Sandra Drutjons