NJ

Praktická znalost německého jazyka zůstává po staletí důležitou komunikativní kompetencí českého národa. Kromě tradiční podmíněnosti zeměpisnou polohou nabývají v rámci EU na významu nové aspekty, především hospodářská spolupráce (38% objemu mezinárodního obchodu se SRN) a silné zastoupení německého kapitálu a německých firem v České republice.
Současně se nabízí široké možnosti studia a pracovního uplatnění v německy mluvících zemích.

Cíle výuky: 

Osmiletý studijní program završený získáním "Německého jazykového diplomu II. stupně" otevírá dveře ke studiu na všech typech vysokých škol v SRN a současně zaručuje zvládnutí jazyka na úrovni B2 s přesahem k C1 dle Evropského referenčního rámce (GERR), která je podmínkou jak k vysokoškolskému studiu, tak k výkonu kvalifikovaného zaměstnání.

Hodinová dotace: 

Od primy do septimy mají studenti celkem čtyři hodiny výuky němčiny, z toho jedna bývá zaměřena na konverzaci. Výuka probíhá zpravidla s českým učitelem.
Od sexty se časová dotace navyšuje o dvě hodiny německého diplomního semináře vedeného rodilým mluvčím, delegovaným zastřešující institucí v SRN. Seminář pokračuje až do maturity. V oktávě se výuka krátí o jednu hodinu jazyka. Vzhledem k ukončení přípravy k DSD před pololetní klasifikací je tento počet zcela dostatečný.

Co učíme: 

Vzhledem k důrazu MŠMT na výuku angličtiny jako prvního cizího jazyka na základních školách ubývá žáků, kteří by k nám přišli již se znalostmi na úrovni A1, takže se v posledních letech nedaří otevřít speciální skupinu pro pokročilé. Nicméně výuka postupuje dostatečně rychle, takže se úroveň během roku a půl většinou vyrovná. Jinými slovy platí, že "ne všichni, kdo měli na základní škole z němčiny jedničku, mají ji i v primě, a naopak, mnohý začínající ji získá." Oproti angličtině klade němčina na žáky v prvních letech vyšší nároky. Důvodem je osvojení komplikovanější gramatiky, proto děti mohou mít pocit, že v angličtině se již lépe domluví a že rychleji postupují. Od tercie výše vnímáme již určitou orientaci v systému jazyka a základy komunikačních dovedností. Do konce kvinty by studenti měli dosáhnout úrovně B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. V tomto bodě je systém jazyka více méně zvládnut (státní maturitní zkouška požaduje právě tuto úroveň). Od sexty se výuka rozšiřuje o intenzivní přípravu ke zkoušce na Německý jazykový diplom, do konce septimy se předpokládá úroveň B2, u celé řady žáků s přesahem na úroveň C1, kterou také více než polovina studentů při zkouškách DSD  v průběhu oktávy potvrdí.

Jak učíme: 

Výuka probíhá všemi prověřenými tradičními metodami s velkým podílem poslechových cvičení, hodiny jsou oživovány interaktivními cvičeními, jazykovými hrami apod.
Studenti se pravidelně zúčastňují Olympiády v německém jazyce, konverzační soutěže s následným prázdninovým pobytem v Marburgu, prestižní soutěže "Jugend debattiert" a v neposlední řadě výměnných jazykových pobytů. Pravidelně pořádáme dva s partnerskými gymnázii v Bavorsku a NRW.

Učebnice a další materiály: 

Učebnice byly zvoleny  na základě metodických pokynů pro přípravu ke zkoušce na Německý jazykový diplom. Od primy do kvinty se žáci učí z učebnice Pingpong neu I. - III., v kvintě přecházíme na AusBlick I.- II. , obojí od vydavatelství Hueber Verlag. Pro mladší studenty chceme výhledově pořídit učebnice doplněné programem pro práci s interaktivní tabulí. Pravidelně se používají doplňkové cvičebnice gramatiky, jichž máme vždy  dvě třídní sady a přípravný kurz od vydavatelství Klett  "So geht's zum Sprachdiplom II".

Učitelé E-mail Konzultace
Jana Ginzelová ginzelova@arcig.cz Po 13.50 – 14.35 prosím domluvu předem
Dagmar Křivková krivkova@arcig.cz středa 12.00 - 13.00 hod. (prosím o domluvu předem)
Helena Milcová milcova@arcig.cz Pondělí 10-11 hod.
Ondřej Špaček spacek@arcig.cz pátek, 11:10 - 11:40, jindy rád dle dohody
Karolina Scalabroni scalabroni@arcig.cz po dohodě kdykoliv
Karin Steinerová steinerova@arcig.cz po dohodě ve čtvrtek 12:05 - 12:50
Eva Špačková spackova@arcig.cz po dohodě kdykoli na základě rozvrhu
Dane Šumanović sumanovic@arcig.cz Nejlépe v úterý ve volných hodinách, jinak po dohodě na základě rozvrhu.

Články k tématu NJ

Ve čtvrtek 20. října 2016 se naše třída 6. A vydala spolu s profesorkami Ginzelovou a Scalabroni na německý filmový festival Das Filmfest, který se v Čechách pořádá již jedenáctým rokem.

Die Schüler und Schülerinnen aus den Klassen 6a und 6b.

Žáci a žákyně současné sexty A a B úspěšně zvládli nástrahy DSD I. Je obdivuhodné, že každý druhý student Arcibiskupského gymnázia v Praze absolvuje DSD I a II. Ale jedeme dál! Mílovými kroky vstříc DSD II!

Trocha čínštiny při výměně s Bad Münstereifelem

I pro ty, kteří se neučí němčinu, je výměna se studenty z Bad Münstereifelu nezapomenutelným zážitkem. Bára Šindelářová přináší podrobnosti.

Workshop na téma židovského obyvatelstva v Bad Münstereifelu

Někteří lidé jsou schopni udělat cokoli, jen aby si aspoň o trochu prodloužili prázdniny. I z tohoto důvodu se německy mluvící část sext vydala na začátku září do malebného městečka Bad Münstereifel v Severním Porýní - Vestfálsku.

V rámci německého diplomního semináře natočili studenti 6.A krátký detektivní příběh v němčině "Mord in der Schule" (Vražda ve škole).

Na lodi ve Spreewaldu.

Jet do Berlína přímým écéčkem by byla nuda, řekli jsme si s kvintány a naplánovali si cestu s mnoha přestupy a zážitky. Naše trasa: Görlitz - Spreewald - Berlín

Během ledna až dubna postupně na všech úrovních proběhlo poměřování jazykových znalostí a dovedností v jazyce německém...

Kvintáni potvrzují vítězství se ztrátou pouhých 2%.

DSD II. stupně úspěšně složili všichni adepti.

Debatovalo se mimo jiné o právu na přístup k internetu zdarma.

Po prvním místě Jelizavety Laškevičové na mezinárodní olympiádě z němčiny ve školním roce 2013/2014 se v pátek 23. října 2015 podařilo Františku Posoldovi (7. A) uspět v mezinárodním finále soutěže v debatování Jugend debattiert international.

Stránky