Karel a Josef (nejen) v knihovně

Téma: 

Projekt loňského roku se jmenoval Umění žít s lidmi a pro lidi, letos bychom se měli věnovat Umění být dobrým občanem. No jo, jak?

Dílčích projektů věnovaných tomuto umění bude víc, 7.B si ten svůj přenesla do hodin ČJL. Na několikahodinové improvizované konferenci, na niž se studenti připravovali v hodinách filozofie, výtvarné výchovy a ČJL, jsme se věnovali dílu i životu bratří Čapků. Vzniklo několik bloků -Sci-fi; Postřehy z cest; Hovory s TGM a filozofické texty; Romány a povídky; Josefova tvorba pro děti, inspirace kubismem, typografie a období chlapů a O kočkách, psech, pohádkách a zahradničení.

Každý si z nabízených textů vybral ten, který jej z nějakého důvodu zaujal nebo mu byl citlivě přidělen, připravil si k němu krátký referát/odpovědi na možné otázky, případně miniprojekci, a následně se stal přispívajícím již zmíněného bloku. Povídání mělo formu moderované diskuse, D. Rosolové díky za dotazy, čokoládu i osvícený nápad postavit stoly do kruhu.

Co tedy s příkladným občanstvím Josefa a Karla? Cestování, otevřené oči na cestách, pozornost k detailům, tolerance rozdílnosti. Ekologické otázky. Slušná znalost cizích jazyků. Strach z technicistního zblbnutí. Vnímání cizích vlivů, inspirace, zpracování a hledání vlastní cesty. Obdiv k tradici anglické demokracie a nepřetržité historie. Pátečníci. Seznámení se s Masarykovými myšlenkami, aby nezůstalo u zjednodušeného obrazu tatíčka zakladatele. TGM-ovo vyrovnávání se s antisemitismem, Hilsnerova aféra a spor o Rukopisy - to chtělo svého času občanskou statečnost...Pochopitelný pacifismus po ledové sprše první světové války. Nadšení pro pragmatismus, usilovné hledání pravdy. Brzké rozpoznání nebezpečí nacismu, statečné varování před ním. Varování před davovou psychózou, voláním po válce, voláním po silném vůdci. A pak zase výzva k aktivnímu odporu a občanské neposlušnosti, je-li to zapotřebí. Hledání styčných bodů - v maličkostech, když ve velkých věcech se lidé těžko shodnou. Občanská společnost? Empatie, uvážlivost při vynášení rychlých soudů. Úvahy o spravedlnosti. Bez patosu o Bohu. Nepodceňování vkusu a inteligence dětí, vyhýbání se kýči v ilustraci i psaní pro ně. Sociální tematika slovem i obrazem. Vlastní angažovanost, ne jen slova a verbování druhých.

Jedna symbolická smrt těsně před začátkem další velké války, druhá těsně na konci, uštvanost v agonii první republiky, úmrtí nejspíš na tyfus a následky totálního vyčerpání uprostřed hrůzy Bergen-Belsenu v dubnu 1945. Nenahodilé náhody, oslava a cenzura. Já jsem ty a ty jsi já.

Tak na to všechno přišla při čtyřhodinovém maratonu řeč. Později jsme se šli vyfotit k památníku obou bratří - je příhodně kousek od Ludmily. Zkoumali jsme díry v kameni - propojenost obou jmen. Nějaký praktický a hmatatelný výstup? Sborník příspěvků a poznámek pro další studijní potřeby účastníků. A povědomí vzoru.

Martina Moravcová