Zápis ze 2. schůze Plesového výboru maturitního plesu AG

Konání:
8. února 2011 v knihovně AG v 18.00 hod.

Přítomni:
R. Mašek, P. Kolář, K. Kliś, J. Šilha, J. Kaderová, V. Vilímová, P. Klíma, sr. Karin, M. Jarolímek, M. Hellerová, A. Havránková

Omluveni:
pan Koch, J. Kochová, paní Hellerová, paní Pištorová, L. Zubinová, pan Hercík, A. Gregorová, M. Raušová, K. Suchánková,

Program:
Přítomní byli panem ředitelem seznámeni s těmito aktuálními údaji:
* na účtu rady rodičů je v současné době 106.000,- Kč (přispěli téměř všichni rodiče primánů a cca polovina rodičů oktavánů),
* byla zaplacena záloha za sál: 50.000,- Kč,
* za vstupenky se zatím utržilo 95.000,- Kč, je třeba vyvinout v tomto posledním týdnu před plesem větší prodejní aktivitu
* z peněz ze společenského večera r. 2009 (částka 17.000,- Kč) byly financovány květiny, plakáty, šerpy pro oktavány
* OSA nám přislíbila slevu: místo 12.500 Kč máme zaplatit 10.000,- Kč, větší sleva byla zamítnuta

Pan prof. Šilha doporučuje příští rok žádat OSA o slevu s větším než měsíčním předstihem.

Program maturitního plesu bude oznámen do konce tohoto týdne.

Nácvik stužkování primánů proběhne v pátek 11.2. třetí vyučovací hodinu v kapli školy, zúčastní se ho oktaváni a primáni spolu se svými třídními učiteli.

Jednotlivé místenky jsou ještě k dostání.

Oktaváni a třídní septim podali zprávu o průběhu prodeje vstupenek na maturitní ples.


Jednání skončilo v 18.30 hod.

Datum příštího jednání (nad vyúčtováním plesu) bude oznámeno panem ředitelem.

Zapsala sr. Karin