Olympiáda z českého jazyka

Téma: 

Z našich účastníků, kteří soutěžili v krajském kole OCJ, se skvěle umístili:
Zuzana Vaňková (l. kategorie, 1. místo)
Jan Hajič (ll. kategorie, 2. místo)

Odměnou jim bude celostátní nesoutěžní kolo v podobě letního jazykového tábora se stejně úspěšnými studenty z ostatních krajů.

Gratulujeme a děkujeme za nemalou práci a skvělou reprezentaci!

Marie Kroftová, CJL