Lyžařský kurz zima 2005/2006 - první informace

Téma: 

Vážení rodiče,

tento školní rok pojedou vaše děti, studenti sekundy a kvinty,
na lyžařský výcvik. Bude organizován následovně:

(V níže uvedené ceně kurzu není započtena cena vleků.)

sekunda A, sekunda B
vedoucí kurzu: Mgr. Pavel Málek - malek@arcig.cz
termín: 25. 2. - 4. 3. 2006
místo: Špindlerův Mlýn - Petrova bouda
předpokládaná cena: cca 3000 Kč

kvinta A
vedoucí kurzu: Mgr. Jana Chloupková - chloupkova@arcig.cz
termín: 25. 3. - 1. 4. 2006
místo: Rokytnice nad Jizerou
předpokládaná cena: cca 2 800 Kč

kvinta B
vedoucí kurzu: Mgr. Svatopluk Čech- cech@arcig.cz
termín: 11. 3. - 18. 3. 2006
místo: Velká Úpa - Javoří Mlýn
předpokládaná cena: cca 3000 Kč


Vyplněnou přihlášku + zálohu 1500 Kč odevzdají studenti příslušnému vedoucímu svého kurzu nejpozději do 15. 11. 2005 (vedoucí sám informuje studenty o termínech, kdy mu mohou zálohu a přihlášku odevzdat). Pokud do tohoto termínu student přihlášku neodevzdá, nebude do lyžařského kurzu zařazen.

Další informace obdržíte na rodičovských schůzkách, případné dotazy mohou zodpovědět, nejlépe mailem, jednotliví vedoucí kurzů (e-mailová adresa uvedena výše vždy za jménem vyučujícího).

-----------------------------------------------------------------
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ (RTF PDF)

TŘÍDA: ................................
Jméno a příjmení:.........................................................
Datum narození:...........................................................

Přihlašuji svou dceru (svého syna) ................................
na lyžařský výcvikový kurz.


podpis zákonných zástupců dítěte:..................................