Výlety a exkurze

Články k tématu Výlety a exkurze

Nadaní umělci z řad sextánů se vydali do nejhlubšího kreativního nitra a vytvořili nebývalé umělecké skvosty.

Krátce po Velikonocích nastal čas, kdy do Prahy dorazili izraelští studenti z výměnné školy IASA. Bydleli v českých rodinách a naši studenti tak měli prostor k mnoha dotazům, pozorování i k oplátce šabatové a víkendové pohostinnosti izraelských rodin.

Workshop a výstava v Rudolfinu se třídou III.A.

VI.B navštívila výstavu Mata Collishawa Standing Water v galerii Rudolfinum.

Na začátku května vyrazila naše třída 4.B s paní profesorkou Truhlářovou v rámci výuky Zeměpisu na exkurzi do podniků Coca-Cola HBC a TeeGschwendner.

V úterý 24.4.2018 se 5.B vydala na vlastivědnou exkurzi.

Pozvánka na geologický výlet

Vojta Kovář a Vašek Santolík vás zvou na výlet pro AG do Velimi u Kolína.

Dne 13.3. 2018 zavítaly naše 2 třídy - 7.A a 7.B do Akademie věd České republiky. Ne však na přednášku či na výstavu, nýbrž na promítání filmu “Děti úplňku” a diskuzi zabývající se problematikou autismu.

Neobyčejné setkání se svatými v Anežském klášteře bylo zakončeno úspěšným workshopem na téma života a umučení sv. Kateřiny, sv. Barbory, sv. Kryštofa a sv. Jiří.

Skvělá výtvarná skupina sexty B navštívila netradiční výstavu s názvem Akce.

Stránky