ŠJ

Španělština je po angličtině druhý nejpoužívanější světový jazyk.

Cíle výuky: 

Naším cílem je, aby se studenti na konci studia byli schopni španělsky bez problémů domluvit v nejrůznějších situacích - studijních, pracovních i jiných.
Součástí výuky jsou také španělské a latinskoamerické reálie a četba literatury ve zjednodušené či původní verzi.

Hodinová dotace: 

V primě mají studenti 4 hodiny týdně s českým učitelem, z toho 1 hodina je konverzace.
Od sekundy do kvinty mají studenti 3 hodiny španělštiny s českým učitelem a 1 hodinu konverzace s rodilým mluvčím. Od sexty do oktávy mají 3 hodiny španělštiny týdně. Od kvinty si mohou také zvolit španělský seminář jako volitelný předmět, je-li otevřen.

Co učíme: 

Učíme současnou evropskou španělstinu a reálie, ale studenti se kromě toho seznámí také s latinskoamerickými variantami jazyka. Zájemci se mohou ve volitelných nebo nepovinných předmětech připravit na mezinárodní zkoušku DELE.

Jak učíme: 

Kromě učebnic používáme různé audiovizuální materiály a nabízíme další aktivity, jako exkurze, výlety, zájezdy, filmy, španělskou literaturu, aj.

Učebnice a další materiály: 

V současné době používáme v primě a v sekundě učebnici Joven.es 1 a Joven.es 2, od tercie Aventura 2 a Aventura 3. V oktávě použáváme Nuevo Ven 3 a doplňkové materiály k přípravě na maturitu.

Učitelé E-mail Konzultace
Pavlína Lukešová lukesova@arcig.cz po domluvě
Diego Marchionni marchionni@arcig.cz Út 11-12, 13-13:45, 14:40-15:30 a kdykoliv na základě předběžné domluvy
Kateřina Zlesáková zlesakova@arcig.cz čt 11:00-11:30, případně dohodou

Články k tématu ŠJ

Sháníme účastníky do našeho zájezdu na jih Španělska, který se bude konat mezi 25.3.2019 a 15.3.2019 (podle cen letenek). Srdečně jsou zváni všichni studenti kvart až septim, španělštináři i nešpanělštináři.

2. Část španělské výměny. Jak se líbilo Španělům v Praze? Co všechno s námi zažili? Dozvíte se zde!

Ve středu 22. února 2018 se skupina patnácti studentů z kvarty až septimy spolu s Pavlínou Lukešovou a Diegem Marchionnim vydala na dlouhou, strastiplnou cestu do Španělska. Jaká byla první část Španělské výměny? Posuďte sami.

Ve čtvrtek 21. dubna se Marie Německá (3.B), Kristýna Kocourková (6.B), Mikuláš Semerák a David Reinštein (5.B) zúčastnili recitační soutěže ve španělštině.

Letos máte již podruhé možnost využít jedinečné příležitosti a zúčastnit se výměny se španělským gymnáziem Palas Atenea v Torrejónu u Madridu.

Využijte jedinečné možnosti přivítat v Praze španělské studenty a poznat život ve španělské rodině, stejně jako hlavní město Španělska a jeho okolí.

Studentům španělštiny všech ročníků počínaje tercií se otevírá možnost navštívit v dubnu tohoto školního roku jih Španělska a poznat kouzlo Andaluzie a tamních památek, hor a pláží. Bližší informace najdete v příloze nebo u prof. Kateřiny Brožové (518). V případě zájmu se přihlašujte do 18.1.

Zájezd do Španělska se v termínu 24.9. - 3.10.2010 ruší pro malý počet zájemců. V případě zájmu se zájezd uskuteční v náhradním termínu, další informace v novém školním roce 2010/2011.

Ve temínu 24.9.-3.10.2010 se uskuteční zájezd do Španělska. Zájezd je určen studentům vyššího gymnázia (tzn. kvintám, sextám, septimám a oktávám ve školním roce 2010/2011), především španělštinářům, při nenaplnění kapacity i dalším studentům.
Těšíme se na vaši účast. Přihlášky je nutné odevzdat do 24. června 2010.

Zapojme se do projektu Škola ve tvých rukách na podporu školy Villa Magdalena ve městě Trinidad v Bolívii, ve spolupráci s rozvojovým střediskem Diecézní charity Plzeň.

Přednáška se bude konat v pondělí 15.3.2010 ve 13.00 v učebně 311. Přednášející: Pablo Chacón Gil z DCH Plzeň.

Stránky