Reakce na prohlášení Kongregace školských sester

Téma: 

Reakce na prohlášení Kongregace školských sester sv. Františka ve věci Arcibiskupského gymnázia ze dne 23. ledna 2019.

Vedení Arcibiskupského gymnázia společně se svým zřizovatelem, Arcibiskupstvím pražským, tímto vyjadřuje svoje stanovisko k prohlášení Kongregace školských sester sv. Františka a k vyhlášení výběrového řízení:

  • ze strany Arcibiskupského gymnázia a Arcibiskupství pražského jednání, směřující k uzavření nájemní smlouvy mezi Arcibiskupským gymnáziem a sestrami, nadále pokračuje, není pravdou, že by nebyla shoda na výši nájemného, které navrhovaly sestry
  • Arcibiskupství pražské jako zřizovatel Arcibiskupského gymnázia zohlednilo novou situaci zvýšeného nájmu v rozpočtu pro rok 2019 a rozpočtovém výhledu dalších let
  • ujišťujeme rodiče a jejich děti, že Arcibiskupské gymnázium společně s Arcibiskupstvím pražským bude pokračovat v jednáních a podnikne všechny potřebné kroky, které budou v zájmu žáků Arcibiskupského gymnázia. O průběhu jednání a jeho výsledcích budeme zástupce rodičů průběžně informovat.

 

Za Arcibiskupské gymnázium: Ing. Mgr. Richard Mašek, ředitel školy

Za Arcibiskupství pražské: Mons. Václav Malý, biskupský vikář pro vzdělávání a Mgr. Antonín Juriga, výkonný ředitel AP

 

Galerie: