O Řípském maratónu 12. 5. 2018

Tentokrát výrazně převládli bývalí studenti a přátelé, objevili se dokonce i jejich potomci. Trasa také ctila národní barvy: z Kralup/Vlt. červená značka až na Říp (23 km), pak modrá do cíle v Hoštce (17 km), zbytek cca 2 km neznačené tj. „bílé“ odbočky (řípské vyhlídky, Sovice). Kratší trasy končily v Roudnici /Lab., celý maratón absolvovalo 7 vytrvalců.

Krátce po startu zazněla Pamatovačka (od J.Á.Komenského): „Nebuďme tak leniví, abychom se za jinými zdaleka plaziti chtěli; nechť také nás jiní před sebou vidí!“ Postupně se přidávali půl- a čtvrtmaratonci, takže celková účast dosáhla počtu 22 osob. Jarní slunce celý den prozařovalo les i vysoké obzory nad utěšenou krajinou, večer pak zlatě vroubilo oblaky na západě a zaostřilo obrysy Českého středohoří.

Za aspoň letmou zmínku stojí: švitořící skřivánci nad poli, bílé akáty všude, kokoříky a konvalinky v dubovém lese za Nelahozevsí, malebná jezírka před Řípem i za ním, loudivé kozy na Řípu (známé už z březnového výletu kantorů AG), dokonalý prales na vrchu Sovici za Roudnicí, komorní ohýnek s kulisou hory Sedlo v pozadí, večerní slunce v závěru cesty.

I 14. ročník této akce se tedy vydařil a díky vyšším mocnostem za přízeň!

Zdeněk Lauschmann

Galerie: