Hromnice

Na svátek uvedení Páně do chrámu jsme se sešli ráno na vrátnici a požehnaly svíčky, tzv. hromničky. Ve světelném průvodu jsme se pak vydali do auly na mši svatou, kterou předsedal dominikán otec Filip. Tato mše sv. byla na poděkování za uplynulé pololetí a vydařený projekt.

P. Hyacint

Galerie: