Veni Sancte Spiritus

Tento víkend slavíme (už od soboty, kdy je vigilie) Seslání Ducha Svatého, slavnost, při níž celkem asi deset studentů AG přijme svátost biřmování. Doprovázejme je, prosím, modlitbou v tomto důležitém okamžiku jejich (duchovního) života. O den později, v pondělí 16. budeme opět vzývat Svatého Ducha, tentokráte pro naše maturanty, a to při mši, která začíná v 7:45 v aule. Přijďte je podpořit v hojném počtu - a to tím spíš, že půjde o jedinou duchovní akci tohoto týdne; ostatní jsou kvůli absenci velké části studentů zrušeny. Pokud se ale chcete domluvit na svátosti smíření, či duchovním rozhovoru, tak stačí napsat na grundman@arcig.cz (Hyacint je dočasně nedostupný, anžto doprovází vodní kurz sexty B).

Požehnaný svatodšní týden přejí

Vaši kaplani

Galerie: