Vyhlášení projektu AG pro školní rok 2015/2016

Motto projektu:

Dětinská jest a pro děti prácička tato, ale s níž se i muží ne bez užitku poobírati mohou.

Dobře nám; dětinství náše nebude se nelíbiti Bohu.

Kterýž ó dejž nám opravdovost živou a ve všem umysl upřímý a sprostný.

(J. A. Komenský, z předmluvy ke Dvéřím)

 

J. A. Komenský, umění učit (se), Dvéře jazyků odevřené a Arcibiskupské gymnázium

 

 

Dwéře Ga=

zyků odewřené

To gest

Krátký a snadný způsob

kteréhokoli Gazyka / spolu

y s začátky wssech uměnj swo/

bodných / pochopenj: w kte=

rémž pod stem Tytulů w ti=

sjcy Průpowědech wssec=

ka slowa celého ga=

zyka obsažjna

gsau.

Negprw w gazyku Latin=

ském / a nynj w Českém zhoto=

wené / od J. A. C.

 

_________________________

Léta 1633.

 

 

 

 

IANVA LINGVARVM RESERATA.

Sive

Seminarium

LINGVARVM ET SCIENTIA-

rum omnium.

hoc est,

Compendiosa Latinam (& quamlibet aliam)

lingvam, unà cum scientiarum Artiumq´ fun-

damentis, perdiscendi Methodus, sub ti-

tulis centum, periodis mille,

comprehensa.

 

 

 

Æstimat ut Sapiens, pretio non pondere´ Gemmas:

Vtilitate probat sic quoq´ Mentis opus.

 

 

(Lesnae 1631)

1) Hlavní dění, hlavní projektová tvorba bude letos soustředěna do posledních lednových dnů. Od pondělí 25. ledna do středy 27. ledna 2016 bude celá škola rozdělena do skupin, velkých asi jako polovina třídy, které budou zpracovávat každá své vlastní zadání. Výsledky své práce na téma umění učit se pak všechny jednotlivé skupiny předvedou zájemcům při závěrečném projektovém dnu ve čtvrtek 28. ledna. Týž den se bude předávat i pololetní vysvědčení. V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny.

2) Protože řešení projektových problémů je velmi složitý úkol, je dobré se před ním poradit. Ode dávna měli lidé na podobné situace různé recepty. Tak například antičtí Řekové věděli, že před řešením zvlášť obtížné situace je dobré na chvíli vstoupit mezi mrtvé, vyhledat tam nejlepší odborníky minulosti a poradit se s nimi kudy na věc. Takto postupoval například Odysseus, když usiloval o návrat po trójské válce, nebo jeho současník Aeneas, když hledal, kde by mělo později stát město Řím, jež bude jednou vládnout světu.

My, křesťané nebudeme sestupovat do podsvětí, nicméně budeme také chtít konzultovat se špičkovým odborníkem, který už bohužel dávno nežije. Tím odborníkem bude ten, jehož autorita ve věcech učení i učení se je uznávaná po celém světě a je těžko zpochybnitelná: Jan Amos Komenský.

Jakým způsobem ale dosáhneme konzultace s mrtvým učencem? Vezmeme jedno z jeho vrcholných děl, které je určitým klíčem ke všemu, co napsal předtím i potom. Jedná se o drobnou, ale nesmírně promyšlenou a propracovanou knihu, která v českém překladu dostala od Komenského jméno Dvéře jazyků odevřené. Je to zároveň jazyková učebnice i dětská encyklopedie, jež popisuje a vysvětluje celý svět, ale neobsahuje jediné slovo zbytečně. Jedná se zřejmě dodnes o světově nejproslulejší knihu českého autora vůbec (kolem 250 vydání). A pomocí této knihy si zkusíme před oči vyvolat obraz jejího tvůrce, seznámit se s jeho postupy a konzultovat s ním náš problém.

Bezprostředně před výše uvedenými projektovými dny tak bude předcházet týden konzultací s J. A. K., při němž se sice bude učit podle běžného rozvrhu hodin, ale během nějž celá škola spojenými silami ve všech jednotlivých předmětech pročte tuto malou encyklopedii a zkusí s ní dál pracovat, abychom si vyzkoušeli autorův způsob myšlení a učení (se). Bude to týden od pondělí 18. ledna do pátku 22. ledna 2016.

3) Celý projekt tedy poběží od 18. do 28. ledna 2016, nejprve v latentní fázi, v druhé polovině naplno. Při závěrečných projektových dnech, následujících po konzultačním týdnu, budeme zpracovávat ve skupinách úkoly na téma Komenský a umění učit (se). A podmínkou bude, že výstup jednotlivých úkolů bude mít vztah k naší škole.

 

Richard Mašek, 29. listopadu 2015

Galerie: