Tombola a Zimní táboření

Vrch Babka u Řevnic, 8.2 - 9.2 2014

Poté, co jsme se v sobotu v 9:35 sešli na Hlavním nádraží, jsme vyjeli vlakem na Beroun. Na Smíchovském nádraží k nám přistoupili další výletníci. Brzy už jelo k Řevnicím 25 členů tombolového výletu.

Ve vlaku jsme hráli hru Papírky se slovy od z. Vystoupili jsme v Řevnicích a od rozcestníku jsme šli po modré. Na začátku byla Odhadovka: tipovali jsme, kolik bude opečeno buřtů při obědě a jestli postavíme sněhuláka alespoň 20 cm velkého. Také jsme si třikrát řekli Pamatovačku - irský přípitek.

Pomalu jsme stoupali na Babku a cestou jsme hráli hru Co všechno je tu od B, při které se ukazují věci, osoby či činnosti začínající na b. Skupina primánů také postavila malého sněhuláčka, za což byla řádně odměněna (společně s těmi, kteří správně tipovali, že sněhulák postaven bude). Vystupovali jsme na stále strmější kopec, až jsme došplhali na skalnatý vrchol Babky. Tam vznikla hromadná fotka.

Potom jsme slezli o pár metrů níž a nasbírali dřevo, které jsme složili u ohniště na plošině poblíž převisu. Zapálili jsme oheň a opékali a obědvali. Buřtů bylo opečeno překvapivě jen 20,5. Ti, kteří tipli nejbližší počet, byli odměněni gumovým medvídkem. Vyhodnocena byla také hra se slovy od b - celkem jich bylo 162.

Po obědě proběhla tombola. Jako nejdětinštější příspěvek do tomboly bylo vyhlášeno chrastítko a plínka, které jsem si díky náhodnému losu nesl také zpátky (aspoň že za to byla prémie - Kočičí jazýčky). Toto se letos stávalo neobvykle často, že si někdo odnášel svoji věc, nebo že ten, kdo losoval z Jáchymovy čepice, vytáhl své vlastní číslo. Příspěvků do tomboly bylo 38 a byly opravdu pěkné (např. kovový ježek v kleci).

Po obědě jsme hráli hru Komáři a medvědi, kdy komáři měli klacky ubodat medvěda, aniž by se jich dotkl. V prvním kole komáři prohráli, ale po malé změně pravidel a dosazení primánů do funkce medvědů zase komáři vyhráli. Následovala další Odhadovka, kdy jsme tipovali, kolik je na krátké smrkové větvičce jehliček (bylo jich tam 190, ale většina odhadů byla mnohem níž). Nakonec jsme hráli hru Obležená Babka, kde starší kluci (jakožto Germáni) bránili nám (Keltům) propašovat do hradiště suroviny z našich zásob. Tuto hru vyhráli Keltové.

Pak už se většina účastníků rozloučila s Babkou a odešla směrem na žlutou do Řevnic. Cestou se někteří pokusili zopakovat přesně text Pamatovačky: PŘIPÍJÍM NA VAŠI RAKEV : AŤ JE VYTESÁNA ZE STOLETÉHO DUBU, KTERÝ JÁ ZÍTRA ZASADÍM. Zcela správně to řeklo jen 7 lidí. Vlak prý stihli a v pohodě dojeli až do Prahy.

Já s Tomášem Kovandou jsme si mezitím připravili ležení pod hlubokým křemencovým převisem ve vrcholové skále Babky. Když se vrátil pan profesor (vyprovodil odjíždějící), vyšli jsme na dřevo do nedalekého lesa. Brzy se setmělo a my jsme si u ohně připravovali večeři a povídali jsme si o všem možném. Potom jsme se odebrali na jedno tajemné místo - ke třinácti křížům zesnulých trampů, kteří zde mívali své tábořiště. Zapálili jsme tu svíčku a šli zpět. U ohně jsme ještě zpívali (např. Točí se točí kolo ve mlýně), vařili jsme čaje (také bengálský z Bangladéše) a bylo čtení na dobrou noc - Setonova povídka Jelen z Pískové hory. Pak už jsme se zachumlali do spacáků a spali. Bylo dost teplo - 4 stupně nad nulou.

Ráno jsme si přispali, v klidu posnídali a sbalili si věci. Uklidili jsme, rozloučili jsme se s Babkou a odešli na vlak. Procházeli jsme přes keltské hradiště na skalnatém hřebenu a cestou jsme si povídali o jmelí na borovicích. V Řevnicích jsme nasedli na vlak a odjížděli do Prahy.

Byl to vskutku podařený víkend a věřím, že si to užili všichni - i ti, kteří byli jen v sobotu na tombole.

Matěj Dědek, 2.A