Školní klub opět zahajuje svou činnost

Vítejte v novém školním roce 2011/2012

Školní klub opět zahajuje svou činnost. Do nového školního roku přinášíme několik novinek.

Zázemí pro volný čas
Především se herní koutek mění na relaxační koutek. Hrací stůl se přesunul do sportovního koutku do 2. suterénu, kde je možné nejen hrát hry, které jsou v nabídce stolu, ale zároveň stolní tenis. (k dipozici od 5.9.) Příslušenství k stolnímu tenisu bude od 5.9. na vyžádání u pedagogického dozoru paní Mgr Ivy Němcové, která má tyto aktivity na starosti. Zatím zůstává zachováno půjčování her v knihovně. V suterénu rovněž nově vznikla klubovna u studny, kde je možné posedět a povídat s kamarády. Místnost byla rekonstruována v průběhu léta a v současné době ještě budeme pracovat na dovybavení. Časem připravujeme možnost využití kuchyňského koutku a hry se světly. Zároveň pro Vás připravujeme bufet v 1. suterénu. V 201 pokračujeme v provozování PC klubovny. Je možné si dopředu rezervovat počítač - rezervace u pí Němcové.

Kroužky
Otvíráme oproti loňskému roku mnohem širší nabídku zájmových kroužků. Upozorňujeme, že od 1.9. probíhá domluva rozvrhu a prosíme, abyste se dostavili k jednotlivým vyučujícím dle níže uvedeného rozpisu. Pokud jste se nestihli přihlásit v červnu, nabízíme ještě poslední možnost učinit tak nyní během domluvy rozvrhů, nejpozději však do 7.9. Platba by měla být odeslána nejpozději do 10.9. Přihlášku prosím odevzdejte písemně a s podpisem rodičů. Pokud naopak někdo zjistí, že by rád vyměnil kroužek za jiný (z důvodu nemožnosti domluvit rozvrh), nebo snad nemohl do kroužku docházet, prosím, aby neprodleně o této skutečnosti informoval vedoucí ŠK. (písemně a s podpisem rodičů)

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na vedoucí školního klubu.

TERMÍNY DOMLUVY ROZVRHŮ (toto není doba konání kroužků - pouze termín, kdy si to děti mají přijít domluvit, aby se to všem hodilo) ;) Všichni lektoři se budou maximálně snažit Vám vyjít vstříct, prosím o podobný přístup.

Aktuální termíny domluvy rozvrhu kroužků sledujte na stránkách školního klubu http://klubag.arcig.cz/

Přeji příjemný a tvůrčí nový školní rok a těším se na zajímave podněty a připomínky

Andrea Hora Krausová
vedoucí školního klubu AG
777 861 117
krausova@arcig.cz