Filmová noc - Válka a holocaust v literatuře 29. 9.

Čas: 29. 9. 16:00 - 30. 9. (7:00)

Filmová noc je občasná akce pořádaná z popudu žáků Arcibiskupského gymnázia. Je určena pouze žákům vyššího gymnázia (v tomto případě sexty - oktávy). Spoluorganizátoři této noci jsou studenti oktávy A.

Přihlášku přineste podepsanou rodiči nejpozději 27. 9. Do kabinetu 502 V. Valíkové.

Přihláška:


Kliknutím otevřete verzi pro tisk.