Adventní věnec

Ve druhém patře a v kapli je adventní věnec, který nám připomíná blížící se vánoce. Před čtyřmi týdny jsme tyto věnce společně zdobili v jednom z kroužků, a nyní je před námi poslední týden, kdy se připravujeme slavení vánoc.

Ráda bych za celý školní klub poděkovala nejen všem učitelům, kteří připravují zajímavé programy a výukové náplně, ale rovněž všem Vám, kteří společně sdílíte a utváříte prostor školy a s tím spojeného klubu.

Světlo svící připomíná naději, kterou jsme Ježíšovým narozením dostali, ale zároveň připomíná i naši povinnost toto světlo nést dále do světa. Mat. 5:14.16

Přeji všem krásné a požehnané prožití svátků
Andrea Hora Krausová

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mat. 5:14.16.