XV. Všestudentský sjezd AG - společenský večer

Dne 13. 11. 2008 se uskuteční

XV. Všestudentský sjezd AG

Začátek: 19:00 (žádáme účastníky sjezdu, aby dorazili přesně!!!)
Cena lístku 99,90 Kč
Cena místenky: 50 Kč
Lístky zakoupíte v: VII. A nebo VII. B

Účast na sjezdu je všem studentům silně doporučena!

Pozvánka: