Talent AG 2007 - zpráva a fotky

Téma: 

Rok se s rokem sešel a už je za námi další ročník hudební soutěže s názvem Talent AG. Sešli jsme se 5. června v kapli ve 13.50 hodin a bylo nás opravdu dost.

Celkem účinkovalo 24 studentů, a tak díky hojnému počtu bylo i nástrojové obsazení pestré. Zastoupen byl klavír, housle, zobcová flétna, lesní roh, kytara a zpěv v sólové i komorní formě. V podání našich hudebníků zazněly skladby například W. A. Mozarta, L. Janáčka, J. S. Bacha, Scotta Joplina, L. van Beethovena, A. Dvořáka, E. H. Griega a mnoha dalších velikánů české i světové hudby. Za zmínku stojí i skladba Valčík smutku od Anežky Benešové z 5. A, která je autorkou i interpretkou v jedné osobě. Nezůstali jsme však pouze u hudby tzv. vážné. Na závěr nás do své tvorby vtáhla skupina OFF-road, jejíž skladby Mrtvoly a hlavně Vodník s vodnicí byly snad tou nejlepší tečkou za celým hudebním programem.

Dva poháry mají tedy opět své nové majitele:
V první kategorii, za nižší gymnázium zvítězil

Jakub Rissaweg ze třídy 4. B - klavír

a v kategorii druhé, za vyšší gymnázium se o pohár podělí

Dominika Žáková ze třídy 5. A - zpěv a
Jan Fabián ze třídy 7. A - klavír.

GRATULUJEME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání pohárů se bude konat v pátek 8. 6. v 10.00 v kapli AG. Někteří studenti pak zahrají svůj program na Akademii dne 20. 6. (ve večerních hodinách, také v kapli školy).
VŠEM účastníkům soutěže patří veliký potlesk a pochvala. Také poděkování za to, že se nebojí zahrát i jiným lidem než sobě, že hrají a zpívají s chutí a radostí, která z nich po celé odpoledne vyzařovala.

A co říci závěrem ?
Snad jen to, že děkujeme za letošní a těšíme se na příští Talent AG 2008 !!!
Talent AG 2007 byl totiž nejen příjemným a milým hudebním zážitkem pro všechny zúčastněné, ale také důkazem toho, že hudba je důležitá a krásná, že hudba má smysl!

Mgr. Jana Bílková, Mgr. Marie Kroftová

Program

 • Dominika Žáková, 5.A - zpěv
  N.S.Trnavský - Ach Janíčko, duša má
  W.A.Mozart - Pojď máji blíž
  L.Janáček - Má milá mamulko
  B.Martinů - Mala som já rukávce

 • Dominika Štolová, 1.A - zpěv
  Ewa Farná - Nebojím se

 • Michaela Mecová, 1.B - zobc. Flétna
  Geoffry Russel - Smith - A little latin
  Scott Joplin - Elite Syncopations

 • K.Šumníková, L.Heřmanová, M.Šavrdová, 2.B - zobc. Fl., housle, klavír
  J.S.Bach - Ave Maria

 • Jan Pudlák, 2.A - trubka
  C.Kopprasch - Etuda
  P.Baldassari - Sonáta C dur - 3.věta

 • Jakub Rissaweg, 4.B - klavír
  L.van Beethoven - Sonáta c moll patetická - 2. věta

 • Marie Kopecká, 4.B - klavír
  C.Debussy - Arabeska
  J.S.Bach - Temper. Klavír - Preludium es moll

 • Alžběta Lhotová, 4.B - klavír
  A.Dvořák - Jazzová etuda
  E.H.Grieg - Svatební den na Troldhaugenu

 • Anežka Benešová, 5.A - klavír
  Anežka Benešová - Valčík smutku
  Jan Pěruška, 5.B - housle
  Pablo de Sarasate - Andalusia romance

 • Jan Pěruška, Matouš Pěruška, 5.B, 4.B - housle
  Ludv. Spohr - 3.věta z koncertantního dua č.1

 • Jan Hajič, 7.B - klavír
  J.S.Bach - 3hlasá invence h moll
  W.A.Mozart - Sonáta C dur - Allegro moderato

 • Lucie Mošnerová, 7.B - kytara
  Ivan Jelínek - část barokní suity Adur - Ouvertura, Gavota, Air, Courante

 • Pavel Zajíček, 7.B - lesní roh
  Dominik Škroup - Koncert B dur
  Klav. doprovod J.Hajič

 • Jan Fabián, 7.A - klavír
  S.Prokofjev - Klav. Suita z baletu Romeo a Julie - Otec Lorenzo, Romeo a Julie před loučením

 • Off-road, 7.A, 4.B a externistka - Fr. Jakubec, F.Ge, T. Michálek, A.Hledík, A.Bubníková, Monika Ge, J.Verner
  Mrtvoly
  Vodník s vodnicíFotky:

Příbuzné články k tématu: