Otvíráme další kurzy P0 a P-grafika

Téma: 

Školicí středisko Arcibiskupského gymnázia otevírá 24. 11. 2005 nové běhy školení modulu P0 - školení poučených uživatelů a P - grafika a digitální fotografie Státní informační politiky ve vzdělávání.

Školení budou probíhat každý čtvrtek odpoledne, P0 od 14:00 do 15:30, grafika od 16:30 do 18:00 hodin. Přesný čas může být ještě mírně upraven podle dohody účastníků na prvním setkání. Oba kurzy probíhájí v naší počítačové učebně, místnost 512.

Oba kurzy stojí 2500,- Kč, v ceně školení jsou zahrnuty studijní materiály; školení je možné hradit z prostředků na vzdělávání v rámci SIPVZ. Podmínkou pro přihlášení na P0 je certifikát Z, přezkoušení je možné u nás absolvovat. Podmínkou P-grafika jsou certifikáty úvodních modulů Z a P0.

Bližší informace je možné najít v popisu školicího střediska AG.

Zájemce o absolvování školení prosíme, aby se hlásili na e-mail skoleni@arcig.cz.