Fotografie z exercicií - duchovního cvičení pro maturanty

Téma: 

Exercicie - duchovní cvičení pro maturanty
(Štěkeň 28.2.-6.3.05)
na rozlišování povolání.

Motto: Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš... (Žalm 139)

Spokojení oktaváni A na čerstvém vzduchu(v zdravém těle...)


Zahlédli jsme anděla (Andělku Cilku)!


Odpoledne patřilo pohybu a hrátkám na sněhu.


Pozorní posluchači - víra je totiž ze slyšení, jak říká sv.Pavel.


Na přednáškách o partnerských vztazích a manželství se tříbily názory


Večerní program sytíme se diskem, co nikdy nejíš. (sponzor sestra Gorety)