Společenský večer septim - pokračování


Septima productions uvádí již jedenáctý Společenský večer studentů Arcibiskupského gymnázia pod názvem filmový festival ŘEZ HRDLOŘEZ.