Učitelé

Ve školním roce 2021/2022 pracuje na AG 73 učitelů (přibližně 45 přepočtených úvazků) různých věkových kategorií.

Vnitřní organizace učitelského sboru je dána následující hierarchií:

  • vedení školy (tříčlenné: ředitel, 2 zástupci)
  • vedoucí učitelé jazyků, humanitních předmětů a přírodovědných předmětů (jsou součástí širšího vedení školy)
  • vedoucí učitelé předmětů a předmětových skupin

Jinou výraznou podskupinu učitelského sboru představují třídní učitelé.

Spirituálem školy je v letošním roce otec Hyacint - Petr Ullman, dominikán. Další duchovní, který ve škole působí, jsou otcové Kliment - Tomáš Mikulka a Benedikt Hudema (učí náboženství) a sestra Karin Steinerová (učí německý jazyk).

Rozklikněte si konkrétního učitele z nabídky níže nebo se podívejte na kompletní telefonní seznam.

Články k tématu Učitelé

Odkud se vzal název Radim?

Jak příznačné! Na svatého Radima v sobotu 12. října 2013 se vydali příznivci kantorských poznávacích výšlapů v počtu devíti živáčků do Peček, a odtud si to namířili do Radimi. Putování krajem prozářeným sluncem, barvami podzimu, umocněné tradičním ohněm přineslo nová poznání a radost.

V pátek 7.6. se v útrobách tělocvičny uskutečnil volejbalový turnaj smíšených týmů (1 vyučující + 3 žáci).

Jako každý rok se vyučující Arcibiskupského gymnázia účastnili tradičního volejbalového turnaje konaném na Gymnáziu Nad Kavalírkou.

Ve vlaku:
Kdy budete vystupovat?, ptá se paní s kočárkem, aby mohla včas uvolnit chodbičku.
Příští hodinu, odpovídá pohotově jedna z kolegyň.

ŠANCE - SOBOTA 23.3. 2013

Hezkými místy ještě v Praze - v nadějném předjarním povětří

Ve středu 30.1. v 16:00 proběhl v útrobách budovy Arcibiskupského gymnázia dlouho očekávaný zápas mezi Učitelským sborem Arcigu a Školním basketbalovým kroužkem. Učitelský sbor nastoupil v černých dresech s maskotem žraloka. Basketbalový kroužek zvolil své bílé dresy s maskotem basketbalového míče s beraními rohy.

Učitelský sbor přijímá výzvu studentů.

I tak šlo vnímat odpoledne prožité s kolegy na sluncem zalitých lukách a ve zlatých lesích mezi Vltavou a Berounkou, kam jsme se pod vedením Zdeňka Lauschmanna vydali na tradiční kantorský výlet.

Kantorský výlet s barvami a vůněmi vrcholícího podzimu.
Ráno žádná honička a i potom pohoda ...

Odjezd : 10.12 z hl.n. do Měchenic (10.54); sraz do 10.00 u pokladen

Také kantoři letos chtěli vidět kandík psí zub

Na tradiční jarní kantorský výlet jsme se letos v počtu šesti žen a čtyř mužů vydali na Medník (mohykán Antonín Fingerland - 89 let - ani tentokrát nechyběl.)

Stránky