Učitelé

Ve školním roce 2017/2018 pracuje na AG 70 učitelů (přibližně 36 přepočtených úvazků) různých věkových kategorií.

Vnitřní organizace učitelského sboru je dána následující hierarchií:

  • vedení školy (dvoučlenné: ředitel, zástupce)
  • vedoucí učitelé jazyků, humanitních předmětů a přírodovědných předmětů
  • vedoucí učitelé předmětů a předmětových skupin

Jinou výraznou podskupinu učitelského sboru představují třídní učitelé.

Spirituálem školy je v letošním roce otcec Hyacint - Petr Ullman, dominikán. Další duchovní, který ve škole působí, jsou otcové Kliment - Tomáš Mikulka a Benedikt Hudema (učí náboženství) a sestra Karin Steinerová (učí německý jazyk).

Rozklikněte si konkrétního učitele z nabídky níže nebo se podívejte na kompletní telefonní seznam.

Články k tématu Učitelé

Na nejníže položenou hradní zříceninu v Čechách. V sobotu 2. dubna jsme se sešli u pokladen Masarykova nádraží...

Kantorský výlet do Polabí, Nejníže položený hrad v ČR – v lužním lese mezi sasankami a svěží zelení + BONUS: pozvánka na dobroty u naší bývalé kolegyně Evy Tomáškové

Když jsem v úterý 17. listopadu 2015 stála na Smíchovském nádraží a čekala na náhradní autobus za vlakovou dopravu, která měla ten den výluku kvůli opravě kolejí, připadala jsem si jako blázen.

Úterní lesní intermezzo s příměsí zlata z Pekla.

V sobotu 28. března – na Den učitelů - se několik statečných kantorů, kantorek a jejich blízkých přátel vydalo na společné putování podél řeky Vltavy.

Skály a strmé stráně nad řekou, malebná krajina – štěchovické Povltaví v časně jarním povětří.

…houf větších a tři maličké postavy, pobíhající pes a vůkol sluncem prozářený podzimní les…

Podzimní chmury rozplaší sám sv. Václav pod Pleší

Pohodová provětrávka - barevný voňavý les, příjemná společnost

V pondělí 23. června se v brzkých odpoledních hodinách odehrál druhý ročník poměřování sil mezi Školním basketbalovým kroužkem a Učitelským sborem Arcigu. Pavel Koronthály, stálice USA, se pro letošní rok obklopil novým perspektivním týmem.

... odpoledne ještě prudký lijavec, ale navečer se vyčasí
a tradiční oheň v zahradě pod Petřínem vesele plápolá ...

Stránky