Zpívání na schodech

Tradice této naší originální ágéčkovské hudební činnosti se zrodila na podzim 1998, kdy z rozvrhových důvodů nemohl pokračovat pěvecký sbor ustavený v předešlém školním roce. Chuť do práce tu ale zůstala, a tak ti nadšenci za pár hlavních přestávek něco kratšího nacvičili a pak - také o hlavní přestávce - to zazpívali všem, kteří přišli na schodiště poslouchat. Ohlas byl hřejivý, takže se totéž za nějaký čas opakovalo - se stejným úspěchem. 

Během dalších let se ustálilo dvojí zpívání ročně: podzimní - adventní a pak jarní - povelikonoční. Zpěváků bývá kolem 25 a skladby 2-3, občas i náročné vícehlasy à capella, ale také rytmické kytarovky. Podle potřeby se přidávají smyčcové i dechové nástroje a mezi vybranými skladbami je vždy aspoň jedna, ke které se mohou připojit úplně všichni shromáždění. 

Zpívání na schodech se tak na AG stalo hezkou chvílí společně prožívané radosti.

Články k tématu Zpívání na schodech

Ve čtvrtek o velké přestávce proběhlo před sborovnou tradiční jarní Zpívání na schodech, tentokrát i s nástroji.

Kalendářní rok kvapí ku svému konci, adventu je nakrátku a všechno dění jako by vrcholilo! Na všech stranách skládáme počet z plnění svých povinností, my ženy nejen v pracovní a duchovní oblasti, ale i v rodinách. Právě na tomto poli nejedna z nás běží z posledních sil a nabírá dech, aby za pár dní důstojně doběhla do cílové rovinky a hned poté nastoupila do dalšího kola. S láskou, klidem, v duševní pohodě. Proč tedy nevyužít milých nabídek k zastavení, posile a předvánoční radosti?

Zpívání na schodech
Zpívání u Adventního věnce

Ve čtvrtek 7.prosince proběhlo opět Zpívání na schodech, od r. 1998 již 19., tentokrát v duchu adventním.

Stránky