Z

Články k tématu Z

V úterý 8. prosince mohli naši spoluobčané spatřit obě sexty našeho gymnázia, jak v ranních hodinách v neuvěřitelné mlze netrpělivě postávají na Ládví.

Dne 4. 11. se 2.A spolu s dalšími sekundami vydala na film Východní Afrika – kolébka lidstva.

V rámci zeměpisu jsme s paní profesorkou Truhlářovou absolvovali zajímavou exkurzi.

V úterý 9.2. jela třída IV.A s prof. Truhlářovou a Chloupkovou na dvě exkurze - do automobilky TPCA u Kolína a do potravinářské výrobny tyčinek firmy RUPA v Hostivaři.

Třída sekunda A se letos již od září zúčastňuje korespondenční soutěže Eurorébus. A to tak úspěšně, že dívky postoupily do krajského kola jak v soutěži tříd, tak pět dívek v soutěži jednotlivců.

Když nám pan profesor Šilha nabídl spoluúčast na přenášce, bylo mi hned jasné, že půjde o zajímavou záležitost. Naši školu poctil svou návštěvou slovenský autor Peter Žaloudek, který již osmkrát osobně navštívil Havaj a oné kolonii na ostrově Moloka´i se věnoval celých 8 let. Přednáška se konala v aule, byla ve formě prezentace, průběžně doprovázené doplňujícími komentáři a občas byla i přikrášlena rytmy havajské hudby a obrázky místní krajiny!

Ve středu 13.9.2006 proběhla na naší škole v multimediální učebně akce Evropské komise I ty ovládáš změny klimatu.

Stránky