Učitelé

Ve školním roce 2023/2024 pracuje na AG 75 učitelů (přibližně 45 přepočtených úvazků) různých věkových kategorií.

Vnitřní organizace učitelského sboru je dána následující hierarchií:

  • vedení školy (tříčlenné: ředitel, 2 zástupci)
  • vedoucí učitelé jazyků, humanitních předmětů a přírodovědných předmětů (jsou součástí širšího vedení školy)
  • vedoucí učitelé předmětů a předmětových skupin

Jinou výraznou podskupinu učitelského sboru představují třídní učitelé.

Spirituálem školy je v letošním roce otec Kliment Mikulka, dominikán a Marián Šárovec, kapucín. Další duchovní, který ve škole působí (učí náboženskou nauku), jsou kněží: Benedikt Hudema, Jan Houkal a Václav Revenda a také řeholní sestry Karin Steinerová (učí německý jazyk) a Anežka Klára Špačková (učí matematiku).

Rozklikněte si konkrétního učitele z nabídky níže nebo se podívejte na kompletní telefonní seznam.

Články k tématu Učitelé

17. listopad strávili někteří z nás mimo ruch demonstrací. Ve frontě na autobus směrem Louny se nás sešlo celkem devět. Půl hodiny jsme se v přecpaném autobuse nestačili divit: kam všichni ti lidé jedou?

Po jarním Řípu další výrazné místo, pak pohodová provětrávka a chutná tečka na závěr.

Znáš Říp, toho svéhlavce a odloučence, který opustiv spolek blízkých hor, stojí poustevnicky sám a sám v širé planině?

Jako každý rok těsně před Vánocemi, když už si studenti užívají volna, tak se jejich učitelé vzdělávají u kapucínů na Loretě.

Jak se vydařil letošní podzimní kantorský výlet?

Sváteční provětrávka okrajem Českého krasu.

Kantorský výlet do dolního Povltaví.

Přívozem přes řeku, vysoko nad ní i po jejím břehu – snad už i s nějakou sasankou.

Hvíždinec - u ohně

Učitelé se ve státní svátek 17. listopadu vydali společně na Hvíždinec do brdských lesů.

Podzimní kantorský výlet
Sváteční provětrávka po starých dobrých Brdech

Stránky