Psycholog

Psycholožka Dita Kramářová poskytuje v rámci školního klubu psychologické služby pro Arcibiskupské gymnázium. Nabízí individuální konzultace pro studenty, jejich rodiče a učitele, pracuje s třídními kolektivy, účastní se adaptačních výjezdů, podílí se na realizaci programů primární prevence a dalšími svými aktivitami usiluje o posilování pozitivní atmosféry ve škole.

Těžiště práce školního psychologa spočívá v individuální spolupráci se studenty, kterou studenti využívají jednorázově nebo opakovaně, dlouhodobě. Studenti mohou přicházet s tématy souvisejícími s jejich studiem, ale i s mnohými dalšími otázkami a potížemi, se kterými se v životě setkávají (nejčastější témata z psychologické poradny najdete v článku "Kdy se chodí za psychologem?").

Rodiče, kteří souhlasí se zapojením jejich dítěte do aktivit vedených školním psychologem, poskytují škole souhlas s činností školního psychologa - viz soubor v příloze.

Pracovna školního psychologa se nachází v místnosti 509. Konzultační hodiny jsou aktuálně poskytovány pouze distanční formou a je nutná jejich předchozí domluva.

Kontakt: kramarova@arcig.cz

Mgr. Dita Kramářová

Na pozici školní psycholožky na Arcibiskupském gymnáziu nastoupila ve školním roce 2019/2020. Vystudovala jednooborou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své praxi se specializuje na práci s třídními kolektivy, prevenci rizikového chování a poskytování psychologické krizové intervence.

Články k tématu Psycholog

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v červnu:
středa 6.6. 13:30 - 16:30
středa 13.6. 13:30 - 16:30
úterý 19.6. 14:00 - 17:00
středa 27.6. 13:30 - 16:30

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v květnu:
středa 2.5. 13:30 - 17:00
středa 9.5. 13:30 - 17:00
úterý 15.5. 14:00 - 17:30
středa 30.5. 13:30 - 17:00

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v dubnu:
středa 4.4. 13:00 - 16:30
úterý 10.4. 13:30 - 16:00
čtvrtek 19.4. 14:00 - 17:00
středa 25.4. 13:30 - 16:30

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v březnu:
středa 7.3. 13:15 - 17:15
středa 14.3. 13:30 - 16:00
pondělí 19.3. 13:30 - 16:30
středa 28.3. 13:30 - 16:15

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v únoru:
středa 1.2. 13:30 - 16:30
pondělí 13.2. 13:30 - 16:30
středa 22.2. 13:30 - 16:30
středa 29.2. 13:30 - 16:30

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v lednu:
středa 4.1. 13:30 - 16:30
středa 11.1. 13:30 - 16:30
středa 18.1. 13:30 - 16:30
pondělí 23.1. 13:15 - 16:15

Školní psycholog - Renata Kolářová
Konzultační hodiny do konce roku 2011

V rámci Školního klubu začala ve škole působit školní psycholožka Renata Kolářová. Obracet se na ni mohou studenti, učitelé a rodiče studentů.

Stránky