Psycholog

Psycholožka Dita Kramářová poskytuje v rámci školního klubu psychologické služby pro Arcibiskupské gymnázium. Nabízí individuální konzultace pro studenty, jejich rodiče a učitele, pracuje s třídními kolektivy, účastní se adaptačních výjezdů, podílí se na realizaci programů primární prevence a dalšími svými aktivitami usiluje o posilování pozitivní atmosféry ve škole.

Těžiště práce školního psychologa spočívá v individuální spolupráci se studenty, kterou studenti využívají jednorázově nebo opakovaně, dlouhodobě. Studenti mohou přicházet s tématy souvisejícími s jejich studiem, ale i s mnohými dalšími otázkami a potížemi, se kterými se v životě setkávají (nejčastější témata z psychologické poradny najdete v článku "Kdy se chodí za psychologem?").

Rodiče, kteří souhlasí se zapojením jejich dítěte do aktivit vedených školním psychologem, poskytují škole souhlas s činností školního psychologa - viz soubor v příloze.

Pracovna školního psychologa se nachází v místnosti 509. Konzultační hodiny jsou aktuálně poskytovány pouze distanční formou a je nutná jejich předchozí domluva.

Kontakt: kramarova@arcig.cz

Mgr. Dita Kramářová

Na pozici školní psycholožky na Arcibiskupském gymnáziu nastoupila ve školním roce 2019/2020. Vystudovala jednooborou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své praxi se specializuje na práci s třídními kolektivy, prevenci rizikového chování a poskytování psychologické krizové intervence.

Články k tématu Psycholog

pondělí 7.3. 11:00 - 15:00, čtvrtek 10.3. 13:00 - 15:30, úterý 15.3. 13:00 - 15:30, čtvrtek 17.3. 13:00 - 15:00, úterý 22.3. 13:00 - 16:30, úterý 29.3. 13:00 - 16:30

středa 3.2. 14:00 – 15:00 a 16:30-17:30, čtvrtek 4.2. 12:30 - 15:30, úterý 9.2. 14:00 - 16:30, čtvrtek 11.2. 12:30 - 16:30, úterý 16.2. 12:30-16:30, pondělí 22.2. 12:30-15:30, čtvrtek 25.2. 12:30-15:30

Úterý 5.1. 12:30 - 16:30, čtvrtek 7.1. 13:30 - 17:30, čtvrtek 14.1. 13:30 - 17:30, pondělí 18.1. 12:00 - 15:30, čtvrtek 21.1. 12:30 - 15:30, úterý 26.1. 12:30 - 16:30

Čtvrtek 3.12. 13:00-18:00, úterý 8.12. 13:00-16:30, pondělí 14.12. 13:00-16:00

Středa 4. 11. 13:30 – 15:00 a 16:30 – 18:00, středa 11 .11. 13:30 – 18:00, pátek 13 .11. 13:00 – 15:00, čtvrtek 26. 11. 13:00 – 15:30

Úterý 6.10. 12:00-15:30, čtvrtek 15.10. 13:00-15:30, úterý 20.10. 13:00-16:30

Čtvrtek 3.9. 12:00-14:00, úterý 22.9. 14:30-16:30.

Ze zdravotních důvodů musím zrušit své konzultační hodiny ve čtvrtek 25.6.

Úterý 2.6. 12:00-16:30, čtvrtek 18.6. 13:00-17:00, čtvrtek 25.6. 13:00-17:00

čtvrtek 7.5. 13-17:00, úterý 12.5. 13-16:30, pondělí 18.5. 13-17:00, čtvrtek 28.5. 13-17:00

Stránky