Psycholog

Psycholožka Renata Kolářová poskytuje v rámci školního klubu psychologické služby pro Arcibiskupské gymnázium. Nabízí individuální konzultace pro studenty, jejich rodiče a učitele, pracuje s třídními kolektivy, účastní se adaptačních výjezdů, podílí se na realizaci programů primární prevence a dalšími svými aktivitami usiluje o posilování pozitivní atmosféry ve škole.

Těžiště práce školního psychologa spočívá v individuální spolupráci se studenty, kterou studenti využívají jednorázově nebo opakovaně, dlouhodobě. Studenti mohou přicházet s tématy souvisejícími s jejich studiem, ale i s mnohými dalšími otázkami a potížemi, se kterými se v životě setkávají (nejčastější témata z psychologické poradny najdete v článku "Kdy se chodí za psychologem?").

Rodiče, kteří souhlasí se zapojením jejich dítěte do aktivit vedených školním psychologem, poskytují škole souhlas s činností školního psychologa - viz soubor v příloze.

Pracovna školního psychologa se nachází v místnosti 509, konzultační hodiny bývají zveřejňovány pravidelně na webu školy v rámci aktualit. V případě zájmu je možné přijít přímo do konzultačních hodin, případně si zarezervovat termín prostřednictvím emailu.

Kontakt: kolarova@arcig.cz

Mgr. Renata Kolářová

Vystudovala psychologii na FF UK a Sociální patologii a prevenci na PaedF UHK. Ve své praxi se zabývá především pedagogickou psychologií a psychologií rodičovství. Zaměřuje se na práci se školními třídami, prevenci rizikového chování, problematiku mimořádně nadaných dětí a zvládání vývojových krizí u dětí i dospělých. Více viz www.psycholog-kolarova-praha.cz.

Články k tématu Psycholog

Čtvrtek 3.12. 13:00-18:00, úterý 8.12. 13:00-16:30, pondělí 14.12. 13:00-16:00

Středa 4. 11. 13:30 – 15:00 a 16:30 – 18:00, středa 11 .11. 13:30 – 18:00, pátek 13 .11. 13:00 – 15:00, čtvrtek 26. 11. 13:00 – 15:30

Úterý 6.10. 12:00-15:30, čtvrtek 15.10. 13:00-15:30, úterý 20.10. 13:00-16:30

Čtvrtek 3.9. 12:00-14:00, úterý 22.9. 14:30-16:30.

Ze zdravotních důvodů musím zrušit své konzultační hodiny ve čtvrtek 25.6.

Úterý 2.6. 12:00-16:30, čtvrtek 18.6. 13:00-17:00, čtvrtek 25.6. 13:00-17:00

čtvrtek 7.5. 13-17:00, úterý 12.5. 13-16:30, pondělí 18.5. 13-17:00, čtvrtek 28.5. 13-17:00

středa 8.4. 12:00 - 14:00, čtvrtek 9.4. 13:00 - 17:00, středa 15.4. 16:30 - 18:00, úterý 21.4. 13:00 - 16:30, čtvrtek 30.4. 13:00 - 17:00

středa 4.3. 16:30-17:30, čtvrtek 5.3. 13:00-15:00, čtvrtek 12.3. 14:00-17:00, úterý 17.3. 13:00-16:30, čtvrtek 26.3. 14:00-16:00, úterý 31.3. 13:00-16:30

úterý 3.2. 14:00 – 16:30
čtvrtek 12.2. 14:00 – 15:30
čtvrtek 19.2. 12:30 – 15:30

Stránky