Ocenění

Články k tématu Ocenění

Oznamujeme vám radostnou zprávu:
Arcibiskupské gymnázium získalo 1. místa - jak v kategorii ZŠ (nižší gymnázium), tak i v kategori SŠ (vyšší gymnázium) - za výsledky školy (počtu umístěných studentů na předních místech) v obvodních kolech soutěží MŠMT všech zúčastněných škol Prahy 2.

Srdečně gratulujeme a děkujeme:

Kateřině Suchánkové (za vyšší kategorii) a Ondřeji Freiovi (za nižší kategorii),

kteří nás v Olympiádě z českého jazyka skvěle reprezentovali a postupují do celostátního kola!!!

Marie Kroftová

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE
Kategorie I.B

1. Jana Santolíková, 2. A
2. Matěj Havránek, 2. A
3. Sylvie Bartáčková, 2. B
4. František Posolda, 2. A

Karel Pacovský, student sexty B, získal 2. místo v literární soutěži Zítra odcházíme.

Blahopřejeme!

V krajském kole olympiády z angličtiny naši školu reprezentovala Barbora Cejpová ze VI. B a obsadila krásné 6. místo. Blahopřejeme!

I. Hajičová

Výsledky krajského kola konverzační soutěže v německém jazyce

V pátek 18. února proběhlo obvodní kolo olympiády z angličtiny, v němž naši školu reprezentovali dva soutěžící. Barbora Cejpová ze VI. B zvítězila a postupuje do krajského kola, Jan Parolek ze VII. B obsadil krásné čtvrté místo.

Blahopřejeme! Ivana Hajičová

Dne 2.2. 2011 proběhlo obvodní kolo olympiády z dějepisu. Vojtěch Kovář ze 4.A v těžké konkurenci mnoha ostatních soutěžících zvítězil, Anna Doležalová ze 4.A se umístila na pátém místě, Adam Nejedlý ze 3.B na šestém a Ondřej Hudák ze 4.B na desátém místě. Všem účastníkům srdečně blahopřejeme!

Proběhlo školní kolo biologické olympiády v kategoriích C (tercie, kvarta) a D (prima, sekunda). Všichni účastníci se kromě testu zúčastnili i poznávání organismů a mikroskopování. AG budou v dubnu v okresním kole reprezentovat Kateřina Kuncová, Marie Zocherová a Jonáš Chvojka (kategorie D); David László, Christina Soukupová a Daniel Witzany.
Vanda Vilímová

Výsledky konverzační soutěže pro tercie a kvarty, konané 27.ledna 2011

Stránky