Občasná nástěnka

"Ne jen samým učením živ bude student!"

Na AG se za posledních 20 let ustálila tradice různých mimovyučovacích akcí, většinou víkendových výletů. Jsou otevřené i přátelům účastníků a procházejí celým školním rokem - viz Zvadlo. Nejbližší je poprázdninová cyklovyjížďka 5. září 2020.

Doufejme v nerušený školní rok 2020-2021!                        Zdeněk Lauschmann

Příloha: 

Články k tématu Občasná nástěnka

Běžkaři na Toku ve vojenském újezdu

První školní víkend nového kalendářního roku byl zároveň posledním před uzávěrkou pololetí. Asi proto přilákala běžkařská výprava Za sněhem převážně hosty odjinud, což je potěšitelné už samo o sobě - ví se o nás a je důvěra k našim mimoškolním akcím.

Mírně dobrodružný podnik pro skalní běžkaře.

Vyzvědači 2009
12. 12. a 13. 12. 2009

Na digitálních hodinách v hale pražského hlavního nádraží přeskočily číslice na 00:00. Nedaleko od hodin již postávala skupinka natěšených lidiček, kteří neváhali, pro krásný zážitek obětovali trochu spánku, a dorazili na tvrdý odjezd v sobotu 17.10.2009 v 00:21 z hlavního nádraží. Nová čtyřiadvacítka právě začala.

Kantorský výlet do Polabí
PODĚBRADY - SOBOTA 24. 10. 2009

Jednou poněkud méně obvyklý výjezd - trochu dál od Prahy a bez ohně,
zato s milým posezením a dobrotami u naší bývalé kolegyně Evy Tomáškové.


17. 10. 2009. - Povýmolí
Celodenní výlet povodím říčky Výmola a ještě kousek dál k Sázavě.


OBŘÍ VRBA & LIMONÁDOVÝ JOE 12.9.2009

Poprázdninová provětrávací cyklovyjížďka

Poprázdninový cyklovýlet 12. 9. 2009


Milí přátelé bicyklů!
Proč jen jsou ty prázdniny vždycky tak krátké, že? Inu - co naplat... Tak si aspoň ještě vyjeďme! A co že má společného nějaká vrba s Limonádovým Joem?

10.-16.8.2009: 100 km po vysokých horách

Roháče byly náročné, ale krásné.

Prázdninové cykloputování 18.-23.8.2009

Cyklovýlety i delší podniky na kolech mají na AG nejméně desetiletou tradici. Také letošní prázdniny přinesly nabídku takového podniku - po předloňské cestě ze Záhrobí do Nebes se jelo z Olomouce do Zábřeha, ale přes pramen Odry, Osoblahu, polský Prudnik a Jeseník, takže do 300km chyběly na konci pouhé čtyři kilometry. A sešla se parta prima lidiček, letos hodně pestrá - vzácným účastníkem byla sestra Jana Bosco: vaří, montuje, hraje na kytaru, je s ní legrace - ještě jednou zdravíme do Města Albrechtic!

Stránky