Kurzy

Pravidelné ročníkové akce:

 • Prima - adaptační kurz v září
 • Sekunda - lyžařský kurz, duchovní pobyt
 • Tercie a kvarta - duchovní pobyt
 • Kvinta - lyžařský kurz, duchovní pobyt
 • Sexta - estetický kurz
 • Septima - letní sportovní kurz
 • Oktáva - exercicie

Kromě výše uvedených kurzů se mohou studenti zúčastnit jazykových zájezdů a výměnných pobytů. Pravidelně jezdíme do Německa, Velké Británie, Španělska, Francie a Izraele.

Články k tématu Kurzy

LVZ tříd 2. A, B se uskuteční v termínu 25. 2. - 4. 3. 2007 (termín posunut z organizačních důvodů).

I letos, jako již každoročně, vyjely obě třídy nových studentů AG na seznamovací pobyt.

Na závěr školního roku se třídy sext jako každoročně účastnily výtvarného kurzu v přírodě mimo Prahu. Čtyři dny intenzivní tvorby a výuky si tento rok vyzkoušela i druhá, hudební polovina tříd, a tak se naplnila zajímavá myšlenka, která vznikla loňský rok, a to pořádat kurz obou estetických oborů. V krásném prostředí štěkeňského zámku se tak pro svou tvorbu mohli inspirovat nejen výtvarně nadaní žáci.

Důležité informace:

 • Termín: 13.5. - 19.5. 2006
 • Místo: Zotavovna Klučanka, Dědov, Teplice nad Metují
 • Odjezd: 13. 5. v 7.30 hod., parkoviště před Vinohradským divadlem.
 • Příjezd: 19.5. odpoledne - čas bude upřesněn, tamtéž.
 • Předpokládaná cena: do 2500 Kč


Přinášíme vybrané fotografie ze seznamovacího výletu prim ve Štěkni, 4. - 5. 10. 2005.

Vážení rodiče,

tento školní rok pojedou vaše děti, studenti sekundy a kvinty,
na lyžařský výcvik. Bude organizován následovně:

Štěkeň, 4. - 5. 10. 2005

Milí studenti, vážení rodiče, seznamovací výlety prim jsou jednou z hezkých tradic na AG. Ten letošní má dokonce tu velkou výhodu, že většinu nákladů lze hradit z grantu. Naše setkání sice nemůže být dlouhé, ale o to intenzivněji si ho můžeme užít. Bude záležet na každém z nás.


Stránky