Jídelna

Arcibiskupské gymnázium nemá vlastní jídelnu, ale studenti se stravují v sousedním Křesťanském domově mládeže. Jídelní lístek: https://www.kdm.cz/cs/jidelna/jidelni-listek/

Každý den je na výběr ze dvou jídel (nutno zvolit dopředu). Volbu je možné provést v jídelně na přihlašovacím terminálu, nebo přes internet.

Přihlásit se ke stravování lze na místě v kanceláři KDM. Strávník využívá čip ve formě přívěsku, který je vydáván proti záloze 100 Kč. Platby za stravování se provádějí předem, nejlépe prostřednictvím trvalého příkazu na účet číslo 35-6737540287/0100 s variabilním symbolem, který je přidělen při vyzvednutí čipu.

Odhlášky lze provést den předem v jídelně pomocí čipu či přes internetový objednávací systém. V případě nemoci na telefonním čísle 224 900 681 či e-mailu jidelna@kdm.cz.

Články k tématu Jídelna

Na anketu odpovídalo 60 % studentů nižšího gymnázia a 52 % studentů vyššího gymnázia. Pedagogové a zaměstnanci školy se účastnili pouze pěti hlasy.

Stránky