Instituce na AG

Arcibiskupské gymnázium je školská právnická osoba. Jeho orgány jsou jednak ředitel školy, jednak rada ŠPO (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §§ 130-132). Tato rada má 3 členy a jejím předsedou je Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., generální vikář Arcibiskupství pražského.

Při gymnáziu dále pracuje - v souladu se školským zákonem, §§ 167 a 168 - školská rada, která má 9 členů, z nichž jedna třetina je volena učiteli, jedna třetina zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků a jednu třetinu jmenuje zřizovatel. Předsedou školské rady je Mgr. Tomáš Pešek.

Další rada, se kterou škola spolupracuje, je rada rodičů

Hlavní zdroj příjmů, státní dotaci, poskytuje škole MŠMT.

Arcibiskupské gymnázium bylo obnoveno v r. 1992 a volně navazuje na tradici předválečného AG, jež sídlilo od roku 1913 v Bubenči.

Články k tématu Instituce na AG

Obrázek k článku Zápis ze schůze RR 26. 5. 2015

Zápis ze schůze Rady rodičů konané dne 26. 5. 2015

Přemýšlejte, co jste skvělého udělali vy nebo někdo z vašeho okolí a dejte nám vědět do konce května 2015!

Kvinta B

Druhý ročník soutěže, tentokrát s podtitulem "NEJinspirativnější", má své vítěze! Porota ohodnotila všechny třídy a přidělila jim body.

Obrázek k článku Zápis ze schůze RR konané dne 13. 4. 2015

Zápis z jednání Rady rodičů Arcibiskupského gymnázia, 13. 4. 2015

Na úterním zasedání Žákovské rady jsme se snažili především shrnout dosažené výsledky, vymyslet jejich propagaci a naplánovat nové úkoly.

Překvapte všechny kolem svou jedinečnou třídou a zapojte se do druhého ročníku soutěže, kterou pro vás připravila Rada rodičů - Soutěž o NEJ třídu ArciG - tentokrát s podtitulem "nejinspirativnější"!

Obrázek k článku Výsledky voleb do školské rady

Dne 12. března 2015 proběhly volby do Školské rady AG. Hlasující vybírali z pěti kandidátů zakroužkováním zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a ze tří kandidátů zástupce pedagogů.

Obrázek k článku Zápis z jednání Rady rodičů 17. 2. 2015

Zápis z jednání Rady rodičů Arcibiskupského gymnázia, knihovna AG, 17. 2. 2015, 18:00 hod.

Kandidáti pro volby do školské rady Arcibiskupského gymnázia, které se budou konat ve čtvrtek 12. března 2015

Poslední zasedání ŽR se zaměřilo především na stanovení reálných hmatatelných cílů a promýšlení jejich realizace.

Stránky