Školné

Od šk. roku 2007/08 uzavírá škola s novými žáky smlouvu o vzdělávání za úplatu.

Ve školním roce 2021/2022 činí školné:

  • pro primy až kvarty 12.000,- Kč za rok,
  • pro kvinty až oktávy 9.000,- Kč za rok.

Školné je splatné jednorázově bankovním převodem na účet školy č. 304547021/0100 k 15. září příslušného školního roku. Pro identifikaci platby se do zprávy uvede: příjmení, jméno, třída a školné - viz smlouva o poskytnutí vzdělávání za úplatu.