Podívej se pořádně – Lucie Fryčová

2018/2019
  • Proč nás současné umění často šokuje?
  • Jak souvisí nedokonalost lidského oka se zrodem filmu?
  • Jak může někdo vydávat za umělecké dílo svůj vlastní dech?

Zajímá vás umění? A baví vás vedle samotného tvoření o umění také přemýšlet? Chtěli byste se v budoucnu věnovat studiu humanitních oborů? Pojďme zkoumat umění z nejrůznějších úhlů pohledu, společně se vydáme na výstavy současného umění, ponoříme se do četby gotických ikon, seznámíme se s vývojem kinematografie, zkonstruujeme si vlastní cameru obscuru a mnoho dalšího. Účastník kroužku si obohatí svůj pohled na umění, dostane prostor rozvíjet své kritické myšlení a tvořivost.

Zkušenosti lektora: 

Lucie Fryčová letos diplomuje na pražské AVU v ateliéru intermediální tvorby. Pracuje jako externí lektorka v Národní galerii, kde se věnuje přípravě programů pro děti i dospělé. Je absolventkou kurzu Kreativní pedagogika na DAMU.