Klub mladého diváka – Hana Almerová / Iva Brožová

2018/2019

Zveme studenty kvart až oktáv AG do divadla spolu s Klubem mladého diváka. Jde o šest divadelních představení, které zajišťujeme od listopadu do dubna, a to ve dnech pondělí až čtvrtek. Snažíme se vybírat klasická díla českých i světových autorů, v klasické režii, aby doplňovala středoškolské učivo a pomohla studentům v přípravě na maturitní zkoušku z ČJL.

Abychom mohli navštívit první divadelní představení v listopadu, musíme peníze odevzdat do 15. září 2017. Přihlášky je možno vyzvednout u pí prof. Almerové a Brožové v kabinetě č. 516 v 5. patře. Podepsané rodiči spolu s penězi (640 Kč) přinesou nazpět. Prof. Almerová či prof. Brožová část přihlášky oddělí a potvrdí na ni studentům příjem peněz.

Hana Almerová, Iva Brožová