Seznam kroužků

2021/2022

Přijďte získat dobrou kondici při DANCE  AEROBICU a posílit ochablé svalstvo!

Přirozenou formou budeme rozvíjet vnímání hudby a všechny pohybové schopnosti (tančíme, používáme obruče, švihadla, míče, ...). Zaměříme se na správné držení těla a tvarování postavy (závěr lekce probíhá v posilovně). Vaše nápady i hudba jsou vítány!

2021/2022

Podívejte se teleskopem na Mars. Zveme všechny zájemce o pozorování nebeských těles i každého, koho zajímá, jak funguje svět na Zemi i mimo ni.

2021/2022

Zveme studenty nižšího gymnázia AG do kouzelného světa chemie, která může být krásná, barevná, voňavá, zábavná a zajímavá. Chemii dýcháme, ráno si s ní zaléváme čaj, čistíme si s ní zuby, dokonce se do ní i oblékáme! Bez chemie by to zkrátka nešlo.

Během kroužku se seznámíte s chemickou laboratoří. Někdy to bude během kroužku vonět, šumět, měnit barvy, nebo třeba chvíli i hořet. V laboratoři si vyčarujeme několik zajímavých pokusů, které nám otevřou dveře do dalšího vnímání chemie jako takové. Pokud to bude možné, podíváme se na nějakou zajímavou přednášku na Akademii věd, nebo se vypravíme na exkurzi na VŠCHT.

2021/2022

Debatování Vás naučí lépe se vyjadřovat, třídit myšlenky, analyzovat situace a mnoho dalších praktických schopností. Navíc poznáte další lidi zapálené pro stejnou věc. Jedná se o skvělou průpravu do reálného života a to i pro lidi, kteří s debatováním a věcnými diskuzemi ještě nepřišli do styku. Nebojte se to zkusit! Debatní klub je pod záštitou Asociace debatních klubů, což nám dovoluje účast v ligách a turnajích. Zároveň k nám též budou chodit vyškolení rozhodčí a trenéři, kteří zajistí kvalitu a nestrannost debat.

2021/2022

Kroužek Extra English je určen především studentům prim, kteří se v běžných hodinách anglického jazyka necítí komfortně a mají pocit, že by potřebovali lepší průpravu. Kurz tedy slouží jako podpora běžných hodin anglického jazyka, kde dochází k procvičení těch aspektů anglické komunikace, které dělají studentům problémy. Orientace kurzu je široká, od gramatiky přes slovní zásobu až po jazykové dovednosti (tj. čtení, psaní, mluvení, poslech).
Přijďte zvolnit, procvičit si záludné věci z hodiny a zjistit, že angličtiny se není třeba bát. Kroužek bude probíhat dvakrát týdně. Přesný čas se bude odvíjet od individuální dohody všech účastníků, možné jsou například odpolední či nulté hodiny.

2021/2022

Vyvětrejte hlavu s hokejkou a míčem. Naučíte se základní herní systémy a příjemně se unavíte v kolektivu dalších hráčů.

2021/2022

Každý z nás chce být užitečný druhým, proto bych ráda letos vyrobila s dětmi nějaké knížky pro děti, které nevidí. Použijeme známý text (pohádku, povídku, báseň) nebo si vytvoříme text vlastní a pak nalepíme, přišijeme,... hmatné obrázky z různých materiálů. Všichni si zkusíme psát Braillovým písmem. Nejlepší knížky (to je všechny dokončené) pošleme do soutěže,aby sloužily dětem. Na takto vzniklé knížky se můžete podívat na http://www.tactus.wz.cz/.

2021/2022
Chcete dělat hudbu, ale po svém? Chcete hudbu sami vytvářet, a ne pouze interpretovat? Chcete se naučit improvizovat na váš nástroj nebo se začít učit na nástroj, ale jinak než v ZUŠ? Chcete objevovat možnosti zvuku a společně experimentovat? Chcete založit vlastní kapelu, ale nevíte, kde začít?
 
S tím vším, a nejen tím, přichází nový kroužek KAPELA A IMPROVIZACE pod vedením Kláry Pudlákové.
 
2021/2022

Chcete si zahrát nějakou písničku nebo se blýsknout hrou na hudební nástroj? Klavír má klávesy a tak je, na rozdíl třeba od houslí, na první pohled jasné, kam ten prst položit. Takže přidáte trochu talentu, volného času a dráha virtuosa může začít.

2021/2022

Chcete si zahrát nějakou písničku nebo se blýsknout hrou na hudební nástroj? Klavír má klávesy a tak je, na rozdíl třeba od houslí, na první pohled jasné, kam ten prst položit. Takže přidáte trochu talentu, volného času a dráha virtuosa může začít.

2021/2022

Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je shrnutí a upevnění učiva ZŠ. Po dobrých zkušenostech z minulých let dělíme náplň kurzů do dvou prakticky nezávislých semestrů. Více viz ZDE.

2021/2022

Odbíjená neboli volejbal je nejpoužívanější kolektivní sport dospělých.

Nabízím kroužek odbíjené, kde se naučíte základy herních činností, obratnosti s míčem a základy herních činností (odbíjení vrchem - pinkání, odbíjení spodem - bagr, údery jednoruč - lob, drajv a smeč, podání spodem a vrchem). Až to budeme alespoň trochu umět, zahrajeme si vlastní hru, třeba s pozměněnými pravidly a na menším hřišti.

Kroužek funguje na AG již několik let. Předpokládaný čas kroužku bude středa odpoledne, upřesníme až podle rozvrhu v září.

2021/2022

V rámci kroužku budeme objevovat nové výtvarné i grafické techniky, vyzkoušíme si tisk z koláže, ze šablony, razítkový tisk, linoryt, monotyp. Budeme vytvářet výtvarné experimenty, pracovat s meotarem, fotit přes šablonu. Ale nevynecháme ani keramiku a klasické malířské techniky. Kroužek bude v pondělí 14:00-15:30

2021/2022

Ovládáte hudební nástroj nebo rádi zpíváte? Máte možnost uplatnit své dovednosti ve školním tělese. Kromě pravidelných středečních zkoušek se můžete těšit i na soustředění, zahraniční zájezd, adventní, tříkrálový, velikonoční a další koncerty a společné hudební zážitky.

Více informací:

2021/2022

Zajímá vás věda? Máte rádi výzvy? Jste do něčeho tzv. zažraní a chtěli byste poznat podobně naložené vrstevníky? Pak hledáte právě SOČ, neboli Středoškolksou odbornou činnost!

Jak ale na věc, koho kontaktovat a kde hledat informace? Jak se vyznat v termínech a nic neprošvihnout? To vše se dozvíte tady! Soč je zajímavě využitý čas, kdy se naučíte spoustu věcí a poznáte skvělé lidi. Ráda vás touto aktivitou provedu a zajistím kontakt na člověka, který se vám bude odborně věnovat. 

 

Pro koho? sexty, septimy a oktávy

2021/2022

Nabídka turistiky a dalších akcí, organizovaných v rámci Školního klubu a DDM panem profesorem Lauschmannem. Všechny akce jsou otevřeny i přátelům AG!

2021/2022

Zajímá Vás jak varhany fungují a jak se na ně hraje? Tak ovládněte tento královský nástroj! Dozvíte se, jak se varhany v průběhu dějin odlišovaly a jak se měnil zvukový ideál varhan. Získáte základy pro doprovod liturgie, naučíte se jak improvizovat. Jak hrát nejen rukama, ale i nohama. Také se dozvíte jaký výběr a kombinace rejstříků jsou vhodné pro různé typy skladeb. Varhanní kroužek je vhodný pro ty, kteří už mají základní znalosti na klávesový nástroj, ale přihlásit se může i úplný začátečník. Výuka probíhá v aule školy, kde jsou digitální dvoumanuálové varhany.

2021/2022

Poznáte příjemné a přátelské prostředí a pocit, který Vás bude motivovat k tvůrčí činnosti a práci sami na sobě. Společně si vyzkoušíme různé výtvarné techniky, které si osvojíte. Cílem je, abyste měli radost z tvůrčí práce a cítili se dobře.

2021/2022

Cílem kroužku je zprostředkování základů hudební teorie, které jsou nezbytným předpokladem pro další rozvoj v hudbě (a to jak klasické, tak i jazzové, popové atd.), a jejich uplatnění v praxi. Po osvojení "ABC hudební teorie" budeme improvizovat (bluesová dvanáctka, základy modální improvizace apod.), harmonizovat písně a všelijak muzicírovat. Další látka se bude odvíjet hlavně od zájmů účastníků (tématem může být např. úvod do nauky kontrapunktu apod.). Studenti budou mít také možnost představit a rozebrat vlastní tvorbu nebo konzultovat hudebně teoretické problémy, které je zajímají.