Biologický kroužek – Jasna Simonová a Doubravka Požárová

2017/2018

Všechny zájemce o živou přírodu a její poznávání zveme na biologický kroužek! Zajímají vás zvířata, rostliny, houby i další živé organismy? Chodíte rádi ven? Baví vás přemýšlet o tom, co vidíte a chcete se o fungování živé přírody dozvědět víc? Pak je tu biologický kroužek právě pro vás. Scházíme se v biologické učebně, ale když je hezky, chodíme i do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK nebo podnikáme delší výlety mimo Prahu.

A co nás příští rok čeká? Diskutování na zajímavá témata a zábavné hry. Přemýšlení a povídání si o fascinujícím dění v živém světě. Pozorování živočichů a rostlin i zkoumání jejich chování. Těšit se můžete dále na výjezdní kroužek, kde se ve výzkumných skupinách budeme snažit odpovědět na zapeklité biologické otázky i si prakticky vyzkoušíme využití a zpracování některých darů přírody. Výsledky bádání potom představíme na malé konferenci. Podnikneme také výlety do mikrosvěta, jehož podivuhodné obyvatele a tajemné struktury budeme zkoumat pod mikroskopem. Zkusíme zjistit, jak běžní jsou kolem nás zákeřní parazité, a zkusíme některé najít. Pokud bude zájem, zúčastníme se přírodovědné soutěže Zlatý list či se budeme připravovat na biologickou olympiádu. A snad stihneme i návštěvy nějakých zajímavých míst a akcí v Praze.

Těšíme se na vás!

Zkušenosti lektora: 

Jasna Simonová studuje čtvrtý ročník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru ekologická a evoluční biologie. Zajímá se hlavně o zoologii a ekologii, ale velmi ji baví i ostatní oblasti biologie. Věnuje se organizaci biologických soustředění pro středoškoláky Arachne nebo tvorbě biologického korespondenčního semináře Biozvěst. Také pomáhá na některých výjezdech a přírodovědných programech či praktikách gymnázia Přírodní škola a zabývá se přípravou přírodovědných badatelských programů pro děti.

Doubravka Požárová studuje třetí ročník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru biologie. Zabývá se především botanikou a ekologií, ale její zájem o poznávání přírody se neomezuje jen na tyto obory. Pomáhá s organizací biologického kroužku v ekocentru v Říčanech a dalších akcích konaných ekocentrem, dva roky vedla biologický kroužek na gymnáziu v Rakovníku a již několik let je vedoucí na letním dětském táboře, který se koná pod záštitou ČSOP Rakovník. Přispívá k přípravě biologického korespondenčního semináře Biozvěst.

Určení: 
všechny studenty, kteří chtějí zjistit více o tom, jak vypadá a funguje příroda kolem nás
Časová náročnost: 
2x45min/týden
Juncus effusus aerenchym fluorescenční mikroskop
Houbovec fluorescenční mikroskop
Játrovka kapraďovka fluorescenční mikroskop