Proběhlo školní kolo soutěže v němčině

Téma: 

Dne 11. 1. se na naší škole konalo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce, kterého se ve dvou kategoriích zúčastnili zájemci a zájemkyně z prim, sekund, tercií a kvart. Všechny výkony byly velmi vyrovnané a pro porotu tak bylo velice náročné vyhodnotit, kdo ze soutěžících postoupí do obvodního kola. V kategorii I B (primy a sekundy) se nakonec po velkém souboji na první místo vyšplhal Ivan Lobov (2.A), v těsném závěsu skončila Kamila Nedvědická (2.A) a postupovou trojku doplňuje Marek Dvorný (2.A) na třetím místě.

Kategorii II B (tercie a kvarty) po skvělém výkonu ovládl Matěj Charles Caves (4.A), na druhém místě se umístila Anna Strejčková (4.A), trojici pak uzavírá a do obvodního kola též postupuje Adéla Táborská (4.A).

Všem zúčastněným studentkám a studentům děkujeme za to, že si ve středu po vyučování udělali čas a nebáli se nám předvést svůj um. Všichni jste si vedli výborně a my vyučující vás za to samozřejmě rády odměníme!

Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů při reprezentaci Arcibiskupského gymnázia v obvodním kole!

Wir drücken euch die Daumen :)

Za němčinářský tým

Diana Aldinová

Galerie: 
Obrázek k článku Proběhlo školní kolo soutěže v němčině