Zahájení školního roku 2021/2022

Téma: 

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte, abych vás na začátku nového školního roku pozdravil, popřál klid a zdraví a vyjádřil naději, že bude oproti roku předcházejícímu již v mnohém standardní.

Školní rok zahájíme tradiční mší svatou v kostele sv. Ludmily, kterou bude v 9.00 hodin sloužit arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka.

V 10 hodin po mši se pak setkají všichni žáci se svými třídními učiteli v kmenových učebnách. Od 11 hodin bude probíhat zapisování do kroužků v rámci školního klubu a DDM. Noví primáni se sejdou ve svých třídách již v 8.30 hodin a do kostela půjdou společně s třídními učiteli.

Vzhledem k aktuálním pravidlům nás na začátku školního roku čeká screeningové testování, a to 1., 6. a 9. září. Podrobnější shrnutí informací z MŠMT najdete v příloze.

Přeji vám všem klidný a úspěšný nový školní rok.Ondřej Mrzílek

Galerie: 
Obrázek k článku Zahájení školního roku 2021/2022