Výsledky přijímacích zkoušek v náhradním termínu

Přijímacích zkoušek v náhradním termínu dne 2. a 3. června 2021 se zúčastnilo deset uchazečů. V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byl po náhradních termínech přijímacích zkoušek přijat jeden uchazeč.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek v náhradním termínu a neuspěli, zasláno obratem do vlastních rukou. Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Žádost nelze podat před doručením písemného rozhodnutí.

Testy přijímacích zkoušek si mohou zákonní zástupci prohlédnout pouze po předchozí telefonické dohodě ve školní kanceláři (tel. 734 234 628), a to od středy 16. června do čtvrtka 17. června 2021 v době od 10:00 do 14:00.

Výpis státních testů byl zaslán mailem všem zákonným zástupcům uchazečů, kteří konali na naší škole státní přijímací zkoušku.

Přijatí uchazeči musí, pokud chtějí na AG nastoupit, odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů, tzn. nejpozději do pondělí 28. června 2021.

Dne 24. června 2021 od 17:00 se koná informativní schůzka rodičů budoucích primánů.

Dne 14. června 2021

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA

 

Seznam uchazečů seřazený podle kódů:

Kód Pořadí Celkové body Státní ČJ Státní M Diktát Všeob. test Známky ZŠ Soutěže Rozhodnutí
1559 x 71 29 17 1 18 6 0 nesplnil
1847 122 90 30 23 16 16 5 0 nepřijat
1861 x 29 12 4 2 8 3 0 nesplnil
1867 120 91 38 18 15 14 6 0 nepřijat
1873 98 103 41 32 9 15 6 0 nepřijat
1931 x 82 31 31 7 10 3 0 nesplnil
2053 x 64 28 24 2 6 4 0 nesplnil
2087 x 57 33 12 1 6 5 0 nesplnil
2309 x x x 42 x 10 3 0 nesplnil
2347 25 125 38 43 19 20 3 2 přijat

 

Seznam uchazečů seřazený podle výsledku přijímacích zkoušek:

Pořadí Kód Celkové body Státní ČJ Státní M Diktát Všeob. test Známky ZŠ Soutěže Rozhodnutí
25 2347 125 38 43 19 20 3 2 přijat
98 1873 103 41 32 9 15 6 0 nepřijat
120 1867 91 38 18 15 14 6 0 nepřijat
122 1847 90 30 23 16 16 5 0 nepřijat
x 1931 82 31 31 7 10 3 0 nesplnil
x 1559 71 29 17 1 18 6 0 nesplnil
x 2053 64 28 24 2 6 4 0 nesplnil
x 2087 57 33 12 1 6 5 0 nesplnil
x 1861 29 12 4 2 8 3 0 nesplnil
x 2309 x x 42 x 10 3 0 nesplnil

 

Galerie: 
Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek v náhradním termínu