Tisková zpráva - přijímací zkoušky 5. a 6. května 2021

Tisková zpráva

O studium na Arcibiskupském gymnáziu je i letos velký zájem. Dnes (5.5.) a zítra (6.5.) se na Arcibiskupském gymnáziu v Praze konají přijímací zkoušky. Přihlásilo se k nim 218 uchazečů. Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny dvě primy, do kterých bude přijato 64 žáků. 

Přijímací řízení na AG se skládá ze dvou částí - státní a školní. Obě části skládají uchazeči ve stejný den. Ve státní části píší testy z matematiky a českého jazyka a literatury. Školní část zahrnuje diktát z českého jazyka a test všeobecného přehledu. 

I přes nepříznivou situaci způsobenou pandemií COVID-19 se podařilo zajistit pro uchazeče kvalitní přípravné kurzy z matematiky pod vedením vyučujícho AG Zdeňka Lauschmanna. Kurzy probíhaly 12 týdnů online a zúčastnilo se jich téměř sto žáků. 

Výsledky přijímacích zkoušek budou známy 19. května. První náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 2. června a druhý pak na 3. června. 

“Jsem velmi rád, že i letos je o studium na našem gymnáziu velký zájem. Dáváme našim studentům dobrý základ pro jejich další profesní i osobnostní růst. V loňském roce byli všichni naši absolventi, kteří se hlásili na vysokou školu, alespoň na jednu ze zvolených škol přijati.” říká ředitel gymnázia Ondřej Mrzílek.  Úspěšnost absolventů AG u přijímacích zkoušek na vysoké školy je tradičně vysoká a pohybuje se každoročně kolem 98 %.

Kromě kvalitní přípravy pro studium na domácích a zahraničních univerzitách je výhodou AG i to, že škola pomáhá žákům kultivovat důležité hodnoty. “Poskytujeme vzdělání a vzděláním pro nás jsou nejen znalosti, ale také hodnoty: zodpovědnost, pracovitost, odvaha, vytrvalost a otevřenost novým zkušenostem. Důležitou součástí rozvoje mladých lidí je pro nás úcta k duchovnímu rozměru života, bez ohledu na vyznání,” vysvětluje ředitel Ondřej Mrzílek. 

O škole: Arcibiskupské gymnázium je osmileté gymnázium všeobecného zaměření. V 17 třídách studuje přes 500 žáků. Společná východiska pro studium všech předmětů jsou založena na školním vzdělávací programu Osm svobodných umění. Téměř všichni absolventi AG pokračují ve studiu na vysokých školách, a to na fakultách nejrůznějších zaměření, v České republice i v zahraničí. Pedagogický sbor zahrnuje více než 70 vyučujících. V čele každého učebního předmětu stojí vedoucí učitel, který odpovídá řediteli za kvalitu vyučování daného předmětu. Při AG pracuje také školní klub a středisko volného času - dům dětí a mládeže. V rámci klubu mohou žáci navštěvovat řadu kroužků (astronomický, divadelní, sportovní, turistický), ve středisku volného času funguje například Pěvecký sbor a orchestr AG. 

Více informací na www.arcig.cz

 

 

 

 

Galerie: 
Obrázek k článku Tisková zpráva - přijímací zkoušky 5. a 6. května 2021